bloglovin

Laktosintolerans!

Hur många gånger har man inte hört eller läst att kaniner är laktosintoleranta? Men stämmer det och vart är faktan som ligger bakom det påståendet? Jag har varit i kontakt med Marianne Tornvall på Mälarens Smådjursklinik och fått svaret!


 
 
Dimjölk från däggdjur innehåller laktos. Alla diande ungar har ett enzym i kroppen som heter laktas som bryter ned laktosen så ämnet kan tas upp i kroppen. När ungarna slutar dia, slutar kroppen att producera laktas. Om vi skulle fortsätta ge ungarna laktosinnehållande kost efter de slutat dia(som vi människor gör med våra barn), kan kroppen fortsätta producera laktas. Dock är det inte naturligt för en kanin att efter avvänjning äta laktosinnehållande produkter, så det är absolut inget man ens ska fundera på att göra. 
Om man hårddrar begreppet är kaniner och andra digivande djur som slutat dia laktosintoleranta. Det kan ge symptom så som diarré, magont, att de blir väldigt allmänpåverkade eller att man inte märker så mycket.
Det viktiga att få fram i detta är att kaniner INTE ska dricka mjölk, äta ost, keso eller annat som är onaturlig föda för dem. Bara för att en kanin äter något man ger den betyder det inte att det är bra för den. Kaniner är nyfikna djur som gärna smakar på de mest konstigaste saker.
Med detta vill jag också säga att tipsen man fått av vissa veterinärer om att ge a-fil vid t. ex medecinering eller när kaninens mage av någon anledningen är i obalans, INTE ska följas.
Ge då istället Pro Viva eller helst av allt de probiotika som finns att köpa på vissa djuraffärer och många djurkliniker.
 
 
 
 
 
Text & Bild: Linda Gustavsson © Kaninmagazinet 2014
 
 

Inavel VIII - Variation inom population

Detta är del sju i artikelserien om inavel. I föregående del gick vi igenom hur viktigt det är att ha flera olika gener (stor genetisk variation). Detta är inte enbart viktigt för en individ utan för alla individer i en grupp/population.

 

Variation inom population

Om man ser till en population (grupp, flera individer) så är det även här till fördel om individerna är mer heterozygota. Specifika gener kan rädda en population mot ex. en dödlig sjukdom. Tänk tillbaka på exemplet ovan att varje gen kan ge en specifik antikropp. Så ju fler olika varianter av gener (alleler) det finns i populationen desto fler olika antikroppar kan bildas och desto fler sjukdomar kan populationen överleva.  

       

Jämför hur många olika gener det finns i de olika grupperna. Den heterozygota gruppen har fler olika varianter av gener (alleler) och kan således bilda fler olika sorters antikroppar.

 

Inavel leder till mer homogena individer (genetiskt lika individer), med vilket menas fler homozygota individer. Individerna blir mer lika varandra då antalet alleler (genvarianter) minskar - flera individer får därför liknande genuppsättning.

 

Om man ser till evolutionen så har genetisk variation spelat en viktig roll. ju större genetisk variation som finns inom en population desto mer anpassningsbar blir denna population. "Starkast överlever" är kanske ett uttryck du hört? I en ständigt föränderlig mljö är starkast här den som kan anpassa sig till förändring, och en stor genetisk variation gör en population mer anpassningsbar. På så sätt spelar genetisk variation också en viktig roll för en arts överlevnad.

 

 

Text och bild: Sandra Magnusson


Undersökning: När på dagen tar du hand om kaninerna?

 
 
Ny undersökning: "Hur ofta byter du gnagmaterial?"

VKH Deje 13/9


Ge inte kaninen:

Föda som inte är bra för din kanin

 
 

- Bambuskott


- Björkris – På vintern, de producerar ett giftigt ämne längst ut i topparna på grenarna för att förhindra harar att äta upp skotten.


- Belladonna


- Berhsyra


- Bolmört


- Choklad/godis för människor


- Fettistel


- Fingerborgsblomma


- Gnagarblandning – Som köpes i affär. Väldigt fett och leder till övervikt


- Gullregn


- Idegran


- Johannesört


- Kål – I stora mängder, gasbildande


- Kabbeleka


- Liljekonvalj


- Lupin


- Majs – I stora mängder, det innehåller mycket stärkelse som stör bakteriefloran i magen


- Nyklippt gräs – jäser, kan ge kolik och svåra magsmärtor. Kan vissa spår av olja/bensin


- Odört


- Potatisblast


- Rödklöver – I stora mängder, gasbildande


- Rabarberblad


- Renfana


- Salt, föda som innehåller salt – Ha inte saltsten. Överdosering kan leda till njurskador


- Socker, föda som innehåller socker. - Är inte en naturlig del av kaninens kost. Risk för övervikt


- Sötpotatis


- Skelört


- Smörblomma


- Sommargyllen


- Spikklubba


- Sprängört


- StåndsSyren


- Tibast


- Tussilago


- Törelarter – te.x kassava


- Växter vid trafikerade vägar – Innehåller avgaser/gifter


- Växter som kan vara besprutade – Kan få i sig giftigt bekämpningsmedel


- Violer


- Åkerfräken


- Ängssyra

 

 

 Av: Nathalie Månsén