bloglovin

Kaninhoppningens olika grenar

Kaninhoppning är uppdelat i fyra olika grenar. Längd, höjd, rak och krok, de ska ni få läsa mer om här nedan.

 

Kaninhoppning rak bana
Rak bana

 

Grenarna

Kaninhoppning är uppdelat i fyra grenar. Först är de så kallade "bangrenarna" som består av rak och krokig bana. Krokig bana ser ut ungefär som en hästhoppningsbana i miniatyr där hindren står lite huller om buller och man måste lära sig i vilken ordning man ska hoppa vilket. Ofta står det nummerskyltar vid varje hinder så du måste inte "plugga in" banan innan start, men det kan vara en fördel om du kan banan på ett ungefär eftersom det är du som ska leda kaninen till rätt hinder. I rak bana står hindren på rad och man hoppar helt enkelt rakt framåt genom hela banan.


kaninhoppning krokig bana
Krokig bana


De två andra grenarna är höjdhopp och längdhopp där man tävlar om vilken som kan hoppa längst respektive högst. Här finns det också två klasser i varje. Om det är första gången du ska starta i höjdhopp så anmäler du dig till Ej Elit. (Kom ihåg att din kanin måste ha fyllt 1 år innan du startar!) Där är ingångshöjden ofta 40 cm men det kan variera och du får tre försök på dig att klara höjden. När alla kaniner i klassen har klarat den höjden eller alla försöken har gått ut så höjer man. Om din kanin klarar 60 cm så får du en så kallad uppflyttningspinne (Mer om uppflyttningspinnar kan du läsa om i nästa inlägg om kaninhoppning på Kaninmagazinet.se) och när du fått 3 stycken sådana blir din kanin Elit i höjd och då är det till Elit klass du ska anmäla till nästa gång. Det är samma sak i längd men där är det 160 cm kaninen ska över innan det kan få en uppflyttningspinne.

kaninhoppning längdhopp
HöjdhoppHöjd på längdhoppshinder är följande:

I framkant högst 15 cm och lägst 10 cm.
Vid 100 cm högst 20 cm och lägst 15 cm.
Vid 200 cm högst 25 cm och lägst 20 cm.
Vid 300 cm högst 30 cm och lägst 25 cm.

Kaninhoppning längdhopp
LängdhoppDe flesta klubbar brukar ha krokig bana och rak bana på varannan tävling och längd och höjd på varannan. Man får ha olika grenar på samma dag om man vill, men man får inte arrangera höjd- och längdhopp på samma dag.

 

Text och Foto: Maria Frykstedt © Kaninmagazinet 2012


Så börjar du med kaninhoppning

Först och främst måste du lära din kanin att gå i sele och inte vara störd av den. Ta små korta turer med den på, låt kaninen springa fritt så mycket som möjligt. På det viset känner den av selen men ser det inte som något som håller tillbaka den. När Kaninen vant sig vid selen kan man börja sikta på hoppningen.

 

så börjar du med kaninhoppningAtt lära sin kanin hoppa kan ibland vara riktigt svårt och det krävs mycket tålamod för att lyckas. Börja först med att sätta upp ett hinder som är max 10 cm högt. Det är kanske inget direkt hinder men då lär sig kaninen att det är där den ska över. Ett tips är att låta kaninen gå fram och nosa på hindret, då blir det mindre läskigt. Ta det lugnt och tänk på att kaninen kan bli rädd om du tvingar den till att hoppa hinder den inte klarar av. Då kan det bli svårt att få den till att hoppa igen. Det ska vara roligt för både dig och din kanin så var tydlig men väldigt försiktig. Kom ihåg att man aldrig kan tvinga en kanin till att tycka det är roligt att hoppa. Kaniner ser olika ut och detsamma gäller på insidan, vissa älskar hoppning medan andra inte gillar det alls.

När kaninen har förstått vad som gäller, och kan ta sig över 10 cm-bommen utan problem, kan du ställa upp 3-4 hinder på rad med ungefär 3 meters mellanrum, fortfarande med hinder på ca 10 cm, och testa om din kanin kan hoppa alla i följd. Höj allt eftersom kaninen blir säker och hoppar utan att vara osäker eller rädd. Alla kaniner börjar i Lätt klass, du kan läsa mer om kaninhoppningens klasser här. I Lätt är maxhöjden 30 cm och maxlängden 45 cm så detta kan vara bra mått att träna på hemma. Om den klarar detta är det dags att anmäla dig till nästa tävlingsdag.

så börjar du med kaninhoppning


Tänk på att inte träna för ofta och inte hoppa för höga hinder som inte kaninen klarar av, då kan kaninen bli rädd eller till och med tröttna. Lagom är bäst!


Text och Foto: Maria Frykstedt

Inavel XVII - Sammanfattning

Detta är sista delen i artikelserien om inavel. I denna del visas endast en enklare sammanfattning av fördelar och nackdelar med inavel.

 
För att läsa föregående artiklar om inavel, klicka in på: Genetik översikt
 
 

Fördelar med inavel

* Snabbt avelsframsteg

* Kontrollera om det finns dolda defekter i stammen (kräver dock nästan 100% inavelsgrad)

 

Nackdelar med inavel

* Minskad genetisk variation

* Ökad homozygotigrad

* Uppkomst av defekter/sjukdomar

* Minskad fertilitet

* Sämre överlevnad

* Sämre sjukdomsresistens

* Mindre djur

* Lägre avelsframsteg på sikt

 

Det är viktigt att ha en så stor genetisk variation (så många olika alleler som möjligt) i en population. Inavel minskar denna genetiska variation drastiskt. Man kan se det såhär – den genetiska variationen är det som gör att vi idag kan selektera och bedriva den avel som vi har. Utan genetisk variation = ingen selektion = ingen avel. 

 

 

 

Text & bild: Sandra Magnusson © Kaninmagazinet 2015


Tävlingsbok

Alla kaniner som tävlar måste ha en egen tävlingsbok. I tävlingsboken tar man med på varje tävling för att domaren ska kunna skriva ner kaninens resultat i den.

Fr.o.m. 1 januari 2016 kan man välja om man vill ha tävlingsbok i pappersform (se denna artikel) eller endast den elektroniska tävlingsboken som kaninen har i Skuttli.Man kan ofta köpa tävlingsboken på tävlingsplatsen och den kostar 30 kr. När du anmäler dig till en tävling kan du berätta att du behöver köpa en tävlingsbok. Tävlingsboken ska alltid fyllas i med bläckpenna eller annan typ som inte går att suddas ut.

kaninhoppning hur du fyller i en tävlingsbok


Här ser du var du skriver kaninens fullständiga namn, alltså tävlingsnamnet, på bildexemplet heter kaninen Chainfire. På raden under kan du skriva kaninens smeknamn, i det här fallet kallas kaninen för Frans. Där det står Reg.nr skriver du kaninens registreringsnummer när du har registrerat den och under det skriver du ditt namn, medlemsnummer och klubb. 

kaninhoppning hur du fyller i en tävlingsbok


På den här sidan kan du fylla i när din kanin tar pinne eller cert, allt för att det ska bli lättare att hålla koll på antalet och veta när din kanin klassar upp sig eller blir champion.

kaninhoppning hur du fyller i en tävlingsbok


På bilden ser du att kaninen har tagit en pinne i rak lätt, då fyller man i vilket datum den tog pinnen. Om kaninen tar ytteliggare en pinne i rak lätt fyller du i datumet det hände i luckan bredvid och så vidare.

kaninhoppning hur du fyller i en tävlingsbok


I första spalten, där det står "Dat", fyller du i tävlingsdatumet och i nästa spalt, där det står "plats" skriver du vart tävlingen arrangerades. I nästa spalt fyller du i vilken klubb som arrangerade tävlingen och i spalten där det står "tävling" skriver du om det skulle vara någon speciell tävling, till exempel Svenska Mästerskapet, Klubbmästerskap eller namnen på en cup som kaninen deltog i. I den sista spalten på andra sidan kan du fylla i hur många fel kaninen fick i den klassen. Varje klass som din kanin deltar i ska ha en egen rad, så om det är dubbla klasser en dag ska de fylla två rader.

kaninhoppning hur du fyller i en tävlingsbokI första spalten där det står "Gren" skriver du vilken gren din kanin deltog i. "R" står för rak bana, "K" står för krokig bana, "H" står för höjd och "L" står för längd. Tänk på att skriva dit bokstäver och inte kryss eller prickar. I nästa spalt som heter "Klass" fyller du i vilken klass din kanin deltog i. "L" står får lätt, "M" står för medelsvår, "S" står för svår, "E" står för elit, "EjE" står för Ej Elit (gäller vid höjd och längd), "Ö" står för övrigt, "Ny" fyller du i om klassen är delad i Ny och "V" står för veteranklassen.

När du lämnar in tävlingsboken på tävlingsplatsen så fyller domaren eller en tävlingsansvarig i resultatet i denna spalt där det står "Meriter". Där det står Plac av fyller de i på vilken plats din kanin kom på och hur många kaniner som deltog i klassen. "U" står för uppflyttningspinne och här fyller de i ett u om din kanin fick en uppflyttningspinne. Ibland händer det att de som fyller i gör ett streck eller kryss här, men det räknas ändå som pinne. "C" står för certifikat och här fyller de i om din kanin tog ett cert. "Ch" står för championat och här fyller de i om din kanin blev Champion. I den sista spalten där det står "Sign" skriver den som fyllde i resultatet sin underskrift, oftast brukar det vara första bokstaven i för- och efternamnet. De två sista spalterna "Meriter" och "Sign" är alltså det som du ska låta var tomma när du lämnar i tävlingsboken.


Text och Foto: Maria Frykstedt

Inavel XVI - Inavel i siffror

Artikelserien om inavel börjar nu gå mot sitt slut. Men än finns en del intressant fakta för dig att lära. Med hjälp av dina nya kunskaper om inavel hoppas jag nu du kan förstå helhetsbilden. I denna del får du lära dig lite om olika avelsstrategier och inavel i siffror. En väldigt intressant del!

 

Inom hund och kattaveln finns det flera rekommendationer när det kommer till inavel och hur hög inavelsgraden max bör vara. Vi är än så länge lyckligt lottade och har inte samma problem som många rasuppfödare av hund och katt. Men att redan nu tänka långsiktigt och se till att inavelsgraden hålls nere är vad jag anser en mycket god idé. Att som enskild uppfödare arbeta för en sådan avelsplan är svårt. För att lyckats behövs det att alla arbetar åt samma håll. 

 

Inom hund och kattaveln finns det som sagt vissa angivna gränser vad gäller inavel. Dessa siffror har en vetenskaplig bakgrund och har arbetats fram av avelsrådgivare. Personligen anser jag att dessa siffror är väldigt bra. Även om vi som sagt inte har samma kritiska situation inom kaninaveln så är det aldrig fel att ha med sig dessa i tankarna när man planerar en kull.

 

* Inavelsgraden bör inte öka med mer än 0,25-0,5% per generation 

* Inavelsgraden beräknad på fem generationer bör inte vara högre än 2,0-2,5%

* Inavelsgraden bör max vara 6,25% (kusinparning) vid enstaka parningar

 

 

En generation är ett begrepp som används om ”släktled”. Ex. en kanin har ”Skåningen” i 3:e led – det innebär att kaninen har Skåningen i 3generationer bak i stammen (ex. farfar).

 

 

När vi pratar om avkommor efter en enskild individ finns även här riktlinjer inom hund- och kattaveln:

 

* En hane bör inte vara far till mer än 5% av totala antalet valpar som födds per år

* En hane bör max få 35st avkommor och max 70barnbarn

* En hona(tik) bör max få 25st avkommor

 

Jämför detta med några av våra mer använda individer i aveln idag. 

 

Jag säger inte att vi helt ska gå efter dessa siffror men jag tycker att man på många punkter kan jämföra hund och kanin (ex. kullstorlek, levnadsår). Att hålla nere antalet avkommor efter en enskild individ tror jag inte är till någon nackdel för aveln.

 
 
 

Text & bild: Sandra Magnusson © Kaninmagazinet 2014