bloglovin

Angora

Danska: Angora
Norska: Angora
Finska: angora

 

Såväl England som Frankrike vill göra anspråk på Angorakaninens uppkomst. Rasen infördes av engelska sjömän till Bordeaux i Sydfrankrike 1723. Utvecklingen och förädlingen av rasen har genomförts i England.

 

Uppfödare prioriterar att rasen ska vara väldigt lugn eftersom att det annars är lätt att skada kaninen när den ska klippas. Just klippningen är något man måste fundera extra på om man vill skaffa sig en Angora. Pälsen måste klippas fyra gånger per år, annars tovar den ihop sig och plågar kaninen. Många Angoraägare gör olika sorters hantverk av ullen som är väldigt mjuk, varm och som dessutom inte sticks. I klass K kan man tävla med sina angoraprodukter.

 

angora
Foto: Malin Hultman

 

 

Vid utställning

Poängskala

 

Vikt 5

Rasprägel och presentation 10
Kroppsform 10
Ullens täthet 20
Ullens kvalitet 20
Ullens längd 10
Filtningstendens 10
Färg och teckning 10
Kondition, vård och sundhet 5
Summa poäng
100

 

Viktskala

 

Ungdjur
Här anges den vikt som i förhållande till åldern ger 5 poäng

4 intill 5 mån 2,4kg

5 intill 6 mån 2,9kg

6 intill 7 mån 3,3kg

Vuxen

-3,10kg                0 poäng

3,11-3,30kg         3 poäng

3,31-3,50kg         4 poäng

3,51 och högre     5 poäng

 

 

angora
Foto: Emma Almquist

 

 

Utdrag ur rasprägel, presentation, kroppsform, päls och färg (Nordisk Kaninstandard)

Öron
Den typiska angoran har väl utvecklade örontofsar, pannlugg och kindskägg.

Hals
Huvudet sitter tätt an på kroppen. Hos hanen är detta mer utpräglat än på honan.

Ben
Frambenen skall vara åtskilda, raka och kraftiga och bära upp kroppen fritt från underlaget.

Ullens täthet
Ullen ska täcka hela huden över hela kroppen inklusive buken och den skall vara lika tät överallt.

Ullens kvalitet
Detta är en enormt stor och viktig punkt för angorakaninen. Efter en tillväxttid på 90 dagar ska ullen vara minst 7 cm. Det ska finnas väldigt lite täckhår och de som finns ska helst vara al ullhårskvalitet. Ullen får inte innehålla klumpar eller tovor, men det får finnas såkallat ”spindelväv” i hårbottnen. Detta är ett resultat av att ullen är ”mogen” och har börjat ramla av. En ull av god kvalitet känns fet, medan en ull med mycket täckhår känns torr. Vid bedömning klippes prov av ullen på djurets sida.

Färg/teckning
Tillåten i alla i standarden godkända färger utom: ljusblå, ljusgrå, rävröd och sallander. Där kaninen har kortare hår, tex nospartiet, är färgen normal. På ullbärande partier är färgen ljusare, ju längre ull desto ljusare färg.
Godkänd i teckningarna: Hotot och rysk teckning.

Kondition vård och sundhet
Djuren får vara klippta runt köns- och analöppningen när de ställs ut.

 

Vanliga fel som medför poängavdrag
Mindre avvikelser från idealtypen/idelastorleken, tex smalt huvud hos hanar, smal kroppsbyggnad, något sned svans.
Ullen är inte tillräckligt tät. Ojämn ulltillväxt. Mindre filtining(tovning). För rikligt eller för lite täckhår. För lite underull. För fin vaddaktig ull. Små kala fläckar.

 

 

Text: Emma Almquist
Källa: Nordisk kaninstandard

Trackback