bloglovin

Lunginflammation

Lunginflammation är en allvarlig inflammation i kaninens luftvägar. Hos kanin kan orsaken till lunginflammation vara flera, både bakteriell, svamp, virus eller parasit-infektion. Även miljön där kaninen vistas kan spela in och vara en orsak till att kaninen får lunginflammation.

 

Nedsatt immunförsvar

Ofta är lunginflammation en följd av att kaninens immunförsvar av någon anledning blivit nedsatt. Det kan t.ex. vara på grund av stress, utfodringsfel eller andra orsaker som påverkar immunförsvaret negativt. Då immunförsvaret blir nedsatt blir det lättare för exempelvis bakterier att växa till och skapa problem i kaninens luftvägar.

 

Hygien A & O

Som alltid är god hygien en viktig faktor och i många fall spelar miljö som kaninen vistas i en viktig roll när det kommer till om kaninen blir sjuk. En orsak till att kaninen kan få lunginflammation är att man städar buren alldeles för sällan. Urin och avföring som legat ett tag bildar snabbt ångor av ammoniak vilket fräter på slemhinnorna i kaninens luftvägar. För att undvika detta är god hygien i kaninens bur och andra utrymmen där kaninen vistas lösningen.

 

 

 

Orsaker

Att kaniner får lunginflammation beror sällan som många tror på att kaninen bor ute när det är kallt. Tvärtom klarar kaniner kyla ner till flera minusgrader utan större problem så länge de är vana vid att bo ute året om samt har ordentligt med strömaterial i buren.

 

Bakterieorsakad lunginflammation

I många fall då kaniner drabbas av lunginflammation som är orsakad av bakterier är det inte allt för sällan som det handlar om Pasteurella. Pasteurella eller pasteurellos är en bakterieinfektion som orsakas av bakterien Pasteurella multocida. Detta är en bakterie som är väldigt vanlig hos kaniner vilket gör att en del anser att den är en del av normalfloran.  Pasteurella är en sjukdom som kan ge väldigt varierande symtom beroende på vart i kroppen bakterien får fäste. Ofta är den inblandad i luftvägsinfektioner såsom lunginflammation men sjukdomen kan även angripa andra organ och nervsystemet.

 

Leg. Vet. Marianne Tornvall lägger till att bakteriella infektioner är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Det finns flera bakterier utöver pasteruella som kan ge upphov till lunginflammation. Dessa kan vara minst lika besvärliga som pasteurella multocida att behandla och få bukt med. 

 

Varför man anser att den kan vara en bakterie som tillhör normalfloran hos kaniner är för att många kaniner kan leva med denna bakterie utan att visa några tecken på sjukdom.

 

Andra orsaker till lunginflammation

Som nämnts kan lunginflammation hos kaniner förutom bakterier även orsakas av virus, svamp och parasiter. Vid en svampinfektion (svamp är olika typer av mikroorganismer) i lungorna skickar kroppens immunförsvar ut vita blodkroppar för att bekämpa de kroppsfrämmande organismerna (svamp i detta fall). De vita blodkropparna fångas då upp av mikroorganismerna. När detta sker utsöndrar mikroorganismerna cytokin, en kemikalie som försämrar syreupptagningsförmågan i lungorna.

 

Förloppet är ungefär detsamma när det gäller lunginflammation som är orsakad av virus med den skillnaden att det är viruset som utsöndrar cytokin då det når lungorna. Virus gör även kroppen mer mottaglig för bakterier vilket gör att en vanlig följd av virusartad lunginflammation är lunginflammation orsakad av bakterier.

 

 

Parasitorsakad lunginflammation uppstår då parasiter når lungorna, antingen då parasiten inhaleras (andas in) av kaninen eller då parasiten tränger igenom huden. Parasiterna skapar cellskador i lungorna vilket berövar kaninen syre.  

 

Leg. Vet. Marianne Tornvall tillägger att parasitorsakad lunginflammation är väldigt ovanligt hos kanin. 

 

 

Symtom

När lunginflammationen är orsakad av pasteurella kan tidiga symtom vara snuva och nysningar och rosslig andning. Det är viktigt att man uppmärksammar detta i tid och tar kontakt med veterinär för att bakterien inte ska sprida sig till exempelvis lungorna och ge upphov till lunginflammation.

 

Vanliga symtom för lunginflammation

Förhöjd andningsfrekvens – kaninen andas snabbare än normalt och du kan ofta se att bukmuskulaturen arbetar mer än normalt.

Tung andning

Oregelbunden andning

Trötthet

Feber

Viktminskning

Ovilja att röra sig

Snuva

Rinnande ögon

 

Vid långt gången lunginflammation kan man se hur kaninen förgäves försöker få luft genom att andas genom munnen. Kaniner kan endast andas genom nosen och skulle näshåla vara tilltäppt med sekret (snor, slem) så kan kaninen kvävas till döds som en följd av lunginflammationen.

 

Därför är det som alltid viktigt att vid minsta tecken på sjukdom kontakta veterinär. För att upptäcka om något inte står rätt till med din kanin snabbare så är det alltid klokt att göra en daglig hälsokontroll Läs mer om det här à ”Daglig hälsoontroll”.

 

 

Diagnos & Behandling

Det är viktigt att så tidigt som möjligt uppsöka veterinär om du misstänker att din kanin har lunginflammation. Diagnosen fastställs genom olika tester och genom att utesluta andra orsaker/sjukdomar. Blodprov samt röntgen är vanliga metoder för att fastställa om kaninen har lunginflammation. För att kunna helt säkert fastställa att det rör sig om lunginflammation är fler tester än att endast lyssna på kaninens andning nödvändig.

 

 

Leg. Vet. Marianne Tornvall tillägger: Har kaninen i samband med lunginflammation kraftig snuva kan man genom att ta ett prov från näsdhålan på kaninen. Ofta är det samma bakterie som orsakar snuvan som ligger bakom lunginflammationen. Genom ett prov från näshålan kan man förhoppningsvis identifiera vad som orsakar problemen och sätta in rätt antibiotikum på en gång.

 

Har kaninen ingen snuva försvåras diagnosticeringen och det är inte helt ovanligt att man då får prova sig fram vad gäller antibiotika och se vilken som fungerar. 

 

Skulle det visa sig vara lunginflammation så är en vanlig behandling antibiotika och även smärtstillande i många fall. Det är viktigt att kaninen under perioden som den äter medicin även får i sig ordentligt med mat och vatten. Att kaninen måste äta är extra viktigt då antibiotikan annars kan slå ut mag-tarm funktionen vilket då genast ger en mer akut situation som kan vara direkt livshotande. Prata med din veterinär om råd angående utfodring. I många fall kan critical care vara en bra lösning.

 

 

Kom ihåg att kaniner döljer sjukdom väldigt väl. Är du orolig för din kanins hälsa - uppsök veterinär!

 

Text & bild Sandra Magnusson © Kaninmagazinet 2013
Tack till Leg.Vet. Marianne Tornvall och Leg.Vet. Gunnel Andersson för hjälpen med denna artikel.

 


 

Källor

Pneumonia in Rabbits, PetMD, artikel godkänd av veterinär:

http://www.petmd.com/rabbit/conditions/respiratory/c_rb_pneumonia

 

Tornvall Marianne, Pasteurellos kanin

http://www.veterinaren.nu/kanin/sjukdomar/infektioner-och-parasiter/pasteurellos-kanin

 

Tornvall Marianne, Kanin lunginflammation, veterinären svarar

http://www.veterinaren.nu/fragelada/besvarad/kanin/kanin-lunginflammation/ 


Satinangora

Danska: Satinangora
Norska: Satinangora
Finska: Satiiniangora

 

Satinangoran upptogs först som ras i Amerika, men avlades troligen fram i Kanada. Under år 2000 kom rasen till Sverige första gången och redan 2001 blev den godkänd i Nordisk kaninstandard. Som man kan gissa kan ursprunget härledas till en korsning mellan Angora och Satin. Mer precis hur nedärvningen av de två recessiva anlagen angora och satin nedärvs är svårt att veta.

 

Till skillnad från Angoran har Satinangoran inga örontofsar, pannlugg eller kindskägg. Vi ser många olika färger på rasen ute på utställningarna, något som kan leda till en vis ostabilitet i rasens kvalité. Som uppfödare menar många att man måste satsa en del på att avla rent färgmässigt så att man sedan kan koncentrera sig på resten. 

 

Rasen producerar inte riktigt lika mycket ull som den vanliga Angoran, denna skall klippas 2-3 gånger per år istället för 3-4. Vill man ha ökad ullproduktion kan man korsa in vanlig Angora och sedan arbeta tillbaka mot Satinangora igen.

 

 

 

Vid utställning

Poängskala

Vikt                                                          5
Rasprägel och Presentation                      10
Kroppsform                                              10
Ullens täthet                                             20
Ullens kvalitet                                          20
Ullens längd                                             10
Filtningstendens                                       10
Färg och teckning                                     10
Kondition, vård och sundhet                        2

Summa                                                    100

 

Viktskala

 

Ungdjur

Här anges den vikt som i förhållande till åldern ger 5 poäng

4 intill 5 mån 2,4kg
5 intill 6 mån 2,9kg
6 intill 7 mån 3,3kg

 

Vuxen

        -3,10 kg                      0 poäng
3,11-3,30 kg                       3 poäng
3,31-3,50 kg                       4 poäng
3,51 och högre                    5 poäng

 

 

 

Päls

Satinangora tillhör gruppen ullkaniner. Ullenfördelar sig i stort som hos angoran, med undantag för huvud, öron och ben. På frambenen och baktassarna ska dem ha normalhårad satinpäls.

Ullens kvalitet
Längden ska vara minst 7 cm lång efter 90 dagar. Ullen ska bestå av genomskinliga täckhår (satin) som ska vara mycket glansfull. Den ska vara livfull,stark och falla fritt.
Det får ej finnas tovor i pälsen.
Täckhåren ska finnas i passande mängd, inte så att det dominerar pälsen, mellan 2-20 procent beroende på klimatförhållanden (arv och miljö).
Ullen känns mer torr och luftig än hos angoran, vilket beror på satinanlaget där täckhåren är tunnare.

 

Öron
Öronlängden ska harmoniera med kroppsstorleken. Mindre örontofsar är tillåtet om de är begränsade till öronspetsarna.

 

Huvud
Hanarna ska ha kraftigt huvud med bred panna och nos, käkarna fulliga och nosprofilen lätt böjd. Honornas huvud ska vara smalare än hanens.

 

Hals
Ska vara kort och huvudet sitter tätt in på kroppen

 

Färg
Envar i denna standard beskriven pälsfärg är tillåten utom ljusblå, ljusgrå, rävröd och sallander. På grund av pälsstrukturen får Elfenben en gulaktigton i håren.

 

Teckning
Godkänd i hotot och rysk teckning.

 

Ögonfärg
Enligt respektive pälsfärg.

 

Klofärg
Enligt respektive pälsfärg.

 

Vanliga fel som medför poängavdrag

Mindre avvikelser från idealtypen. Smalt huvud och panna hos hanar och grovt huvud hos honor, spetsig och ojämn nosprofil. Stor hakpåse hos honor. Kraftiga örontofsar, partier med långhårsanlag på huvudet.

 

Diskvalificerande fel

Stora avvikelser från rasprägeln. Svaga/svajande öron.  Kraftiga hudveck på bröst eller ben. Hakpåse eller antydan till det hos hanar. Dubbel eller skev hakpåse hos honor.

 

 

Text och Foto: Nathalie Månsén © Kaninmagazinet 2013
Källa: Nordisk Kaninstandard och Raskaniner av Åke Johansson


För kaninens bästa