bloglovin

Inavel XVI - Inavel i siffror

Artikelserien om inavel börjar nu gå mot sitt slut. Men än finns en del intressant fakta för dig att lära. Med hjälp av dina nya kunskaper om inavel hoppas jag nu du kan förstå helhetsbilden. I denna del får du lära dig lite om olika avelsstrategier och inavel i siffror. En väldigt intressant del!

 

Inom hund och kattaveln finns det flera rekommendationer när det kommer till inavel och hur hög inavelsgraden max bör vara. Vi är än så länge lyckligt lottade och har inte samma problem som många rasuppfödare av hund och katt. Men att redan nu tänka långsiktigt och se till att inavelsgraden hålls nere är vad jag anser en mycket god idé. Att som enskild uppfödare arbeta för en sådan avelsplan är svårt. För att lyckats behövs det att alla arbetar åt samma håll. 

 

Inom hund och kattaveln finns det som sagt vissa angivna gränser vad gäller inavel. Dessa siffror har en vetenskaplig bakgrund och har arbetats fram av avelsrådgivare. Personligen anser jag att dessa siffror är väldigt bra. Även om vi som sagt inte har samma kritiska situation inom kaninaveln så är det aldrig fel att ha med sig dessa i tankarna när man planerar en kull.

 

* Inavelsgraden bör inte öka med mer än 0,25-0,5% per generation 

* Inavelsgraden beräknad på fem generationer bör inte vara högre än 2,0-2,5%

* Inavelsgraden bör max vara 6,25% (kusinparning) vid enstaka parningar

 

 

En generation är ett begrepp som används om ”släktled”. Ex. en kanin har ”Skåningen” i 3:e led – det innebär att kaninen har Skåningen i 3generationer bak i stammen (ex. farfar).

 

 

När vi pratar om avkommor efter en enskild individ finns även här riktlinjer inom hund- och kattaveln:

 

* En hane bör inte vara far till mer än 5% av totala antalet valpar som födds per år

* En hane bör max få 35st avkommor och max 70barnbarn

* En hona(tik) bör max få 25st avkommor

 

Jämför detta med några av våra mer använda individer i aveln idag. 

 

Jag säger inte att vi helt ska gå efter dessa siffror men jag tycker att man på många punkter kan jämföra hund och kanin (ex. kullstorlek, levnadsår). Att hålla nere antalet avkommor efter en enskild individ tror jag inte är till någon nackdel för aveln.

 
 
 

Text & bild: Sandra Magnusson © Kaninmagazinet 2014


Inavel XV - Sätt att undvika inavel

Så långt det är möjligt är det för arten klokt att undvika inavel. Hur gör man då detta? Går det och vilka sätt kan man använda?

 

Ett sätt att undvika inavel är att använda fler djur i avel. Att använda fler djur och inte selektera lika hårt gör att avelsframsteget tar längre tid men i slutändan är det värt det.

 

Man bör också se över vilka djur som används i avel och se till att inte ”överanvända” samma individ i aveln. Att låta en individ få flertalet avkommor ökar inavelsgraden på sikt. Tänk själva. En individ får kanske 20 avkommor. Av dessa 20 avkommor får 10st egna kullar och varje unge får kanske 20 avkommor (20x10=200). Helt plötsligt har individen som vi från början inte tyckte hade så många avkommor 200 barnbarn som då är släkt med denna individ. Att hitta en partner som inte har denna individ i släkten blir då svårare.

 

 

 

Text & bild: Sandra Magnusson © Kaninmagazinet 2014


Inavel XIV - Håll nere inavelsgraden

Du har genom serien fått lära dig om inavel och vad som sker. Förhoppningsvis har du lärt dig att det är viktigt att se den större bilden av allting, och därav vikten av att hålla inavelsgraden på en rimlig nivå.

 

Att inavel har stora nackdelar har du kanske nu förstått. Som tur är har vi ett mått på inavel och kan på ett enkelt sätt se hur mycket varje individ är inavlad.

 

inavelsgrad

Mått på inavel – mäter hur ”inavlad” en individ är. Inavelsgraden är ett mått mellan 0-1, eller som ofta visats i %. Mått på hur stor andel av individens alla genpar där samma gen finns i dubbel uppsättning (=inavel).

 

Exempel

Vi säger att en individ har 100genpar. Individen är inavlad med 5%. Detta innebär att hos 5 av individens genpar finns samma gen (som kommer från samma släkting) i dubbel uppsättning.

 

 

 

Detta låter kanske inte så mycket. Men säg att endast 1 av dessa gener är ett recessivt sjukdomsanlag. Individen blir sjuk när denna gen kommer i dubbel uppsättning i genparet. Då kan varje gen och varje genpar komma att spela roll mellan liv och död.

 

 

Text & bild: Sandra Magnusson © Kaninmagazinet 2014


Tidigare inlägg Nyare inlägg