bloglovin

Chinchilla, achi

Genetik är ett stort område. Denna artikel går lite händelserna i förväg och beskriver färgen chinchilla hos kaniner. Så småningom ska vi gå in på nedärving, dominans mm. I denna artikel går jag närmare in på färgen ”chinchilla” och även en färg som kan se ut som chinchilla färg.

 

Chinchilla, achi

Chinchillaanlaget ligger på A locus. Hela färgkoden för en chinchillafärgad kanin ser ut som följer:

 

achi_ B_ C_ D_ G_

 

Generna sitter ju två och två. ”_” visar bara att vi inte vet vad kaninen bär på (dolt anlag). Exempelvis så har en renavlad chinchillafärgad kanin koden: achiachi BB CC DD GG. En chinchillafärgad kanin som bär gulanlag och enfärgaranlag har istället koden achiachi Bb CC DD Gg. Vet vi inte vad kaninen bär för anlag dolt (den andra bokstaven av genparets två (två bokstäver), så skriver vi bara ut den bokstav (gen) som vi vet kaninen har genom att se på dess färg. Dolda anlag som vi inte vet vilka kaninen har betecknar vi med ”_”.

 

Färgen har ett väldigt passande namn då den ser ut som färgen som chinchillor har.

 

Chinchillaanlaget achi är recessivt för genen A men mer dominant än zobelanlag am, ryssanlag an och albinoanlaget a.

 

 

Vad gör anlaget achi?

Chinchillaanlaget achi bleker gul färg till vit. Jämför med en viltgrå kanin så ser du nog vad som menas:

 

Som du kan se så har den viltgråkaninen en ljusgul färg på viltzonerna (ringen runt ögonen, färg vid käken etc). En chinchillafärgad kanin har här vit färg då anlaget achi gör att den gula färgen blir vit. Likaså gäller det för resten av färgen på kaninens kropp. Den viltgrå kaninen är brungul med svarta stickelhår medan den chinchillafärgade kaninen har de svarta stickelhåren men är under vit.

 

Tänk lite som om du hr en bild på en viltgrå kanin och ändrar den o ett fotoprogram så att bilden blir svart vit. Ungefär så ser en chinchillafärgad kanin ut.

 

 

Falsk chinchilla

Ja vad är då en falsk chinchilla? Jo, det är en kanin som ser ut att vara chinchillafärgad MEN som inte är det. Nej, jag har inte blivit alldeles tokig för en sådan färg finns faktiskt.

 

Färgen heter viltzobel men kallas ibland för falsk chinchilla. Detta då en viltzobelfärgad kanin kan se ut som en chinchillafärgad kanin. En viltzobelfärgad kanin har dock en annan färgkod och har inte ett chinchillaanlag därför kallas färgen ”falsk” chinchilla.

 

 

Bilden ovan är på en viltzobelfärgad kanin. Rätt lik chinchillafärgen eller hur? En viltzobelfärgad kanin har följande färgkod:

 

am_ B_ C_ D_ G_

 

Just namnet viltzobel beskriver kaninens färgkod då den styrs av genen am som man kallar för zobelanlag. Zobelanlaget verkar nästan precis som chinchillanlaget och bleker den gula färgen hos en viltgrå kanin till vit.

 

Det man kan skilja chinchilla och viltzobel ut på är att en viltzobel dels ska ha rubinglans i ögonen (något som hör zobelanlaget till). En viltzobelkanin har också ibland lite gul färg runt nosen och på andra delar på kroppen vilket en chinchillafärgad kanin saknar. Se bilden ovan, kaninen är lite gul vid nosen.

 

Text: Sandra Magnusson

Bilder lånade med tillstånd


Mutationer - färger

Nu har du förhoppningsvis lärt dig lite om mutationer i föregående artikel. Vi ska hålla oss kvar lite vid ämnet och ta lite fler exempel när mutationer ligger till grund för förändringar.

 
 
Färger är som alltid ett bra exempel att ta till och så även nu. Man vet att albino (vi kallar ofta denna färg hos kanin för vit rödögd) är den första mutationen som uppstod när det kommer till färg hos kaniner och är även en mutation som förekommer hos andra djurarter.

 

Den ursprungliga färgen hos kaniner (vildkaniner) är viltgrå. Vid ett tillfälle har genen som vi betecknar ”A” muteras (kopieras fel) och blivit till ”a”. 

 

Varje gen består av en lång sekvens av kvävebaser (kvävebaserna A, T, C och G). Hela frekvensen skulle vara jobbig att skriva ut varje gång och förkortas därför med t.ex. ”A”. OBS! ”A” i sekvensen är en kvävebas, Adenin medan ”A” som sekvensen förkostas till är ett påhittat ”namn” för sekvensen som vi använder i vårt ”genspråk”.

 

 

 

A och a är variationer av samma gen. De sitter på samma plats på kromosomen (locus). Varje kanin har ju två kromosomer som vi gått igenom tidigare. 

 

Så länge individen hade genen ”A” på en av sina kromosomer i paret (så kaninen får genkoden Aa) så syntes ingenting på kaninens fenotyp. Denna kanin med genkoden ”Aa” har sen förökat sig och genen ”a” har spridits i populationen (avkommor till kaninen ärver kanske ett ”a”) och till slut kanske 10 djur har denna gen som från början endast fanns hos en individ.

 

Till slut kan det vara så att två kaniner med genkoden ”Aa” parar sig. Då finns möjligheten att en unge får genkoden ”aa”. Då uppstår helt plötsligt en ny ”färg” och ungen blir helvit och skiljer sig markant från övriga individer i populationen.

 

 

Nu till en fråga till er läsare. Skriv gärna vad du tror svaret är som en kommentar under inlägget.

 

 

Fråga.

Är albino en mutation som är till fördel eller nackdel för kaninen som får denna färg?

(Tips! Tänk på kaniner i det vilda)

 

Svaret kommer komma i nästa genetik artikel

 

 

Text och bild: Sandra Magnusson


Inavel XVII - Sammanfattning

Detta är sista delen i artikelserien om inavel. I denna del visas endast en enklare sammanfattning av fördelar och nackdelar med inavel.

 
För att läsa föregående artiklar om inavel, klicka in på: Genetik översikt
 
 

Fördelar med inavel

* Snabbt avelsframsteg

* Kontrollera om det finns dolda defekter i stammen (kräver dock nästan 100% inavelsgrad)

 

Nackdelar med inavel

* Minskad genetisk variation

* Ökad homozygotigrad

* Uppkomst av defekter/sjukdomar

* Minskad fertilitet

* Sämre överlevnad

* Sämre sjukdomsresistens

* Mindre djur

* Lägre avelsframsteg på sikt

 

Det är viktigt att ha en så stor genetisk variation (så många olika alleler som möjligt) i en population. Inavel minskar denna genetiska variation drastiskt. Man kan se det såhär – den genetiska variationen är det som gör att vi idag kan selektera och bedriva den avel som vi har. Utan genetisk variation = ingen selektion = ingen avel. 

 

 

 

Text & bild: Sandra Magnusson © Kaninmagazinet 2015


Tidigare inlägg