bloglovin

Dalmatiner

Färg/teckningskod: AA BB CC DD gg Kk
 
Dalmatiner är en variant av brokad, dvs har den samma gen för brokning som tex Manteltecknade och Scheckkaniner. Denna gen skrivs Kk. Parar man två stycken Kk är risken stor att man får fram vitscheckar, vilket inte är önskvärt. Därför bör man aldrig para en Dalmatintecknad med en annan Dalmatintecknad.
 
 
Foto: Nathalie Månsén 
 
 
Teckningen är godkänd i färgerna blå, svart, brun, viltgrå och viltgul. Grundfärgen är alltid vit. 
Ögonfärg: Brun
Klofärg: Färglös
 
Idealet, som är väldigt svårt att uppnå, är en kanin med många, väl åtskiljda, lika stora fläckar över hela kroppen. Dessa bör vara ca 1,5-2,5 cm i diameter. Fläckarna ska vara helfärgade och skarpt åtskiljda från grundfärgen.
 
Väldigt nära idealiskt tecknad Dalmatin. Utspridda, små fläckar över hela kroppen.
Bild: Emma Almquist och Nathalie Månsén
 
 
 
Vanliga fel som medför poängavdrag
Hel fjäril. Fläckar större än 3 cm. Helt färgade öron. Tendens till ålsträck. 
 
Diskvalificerande fel
Helt vita öron. Obrutet ålsträck. Mindre än tre fläckar på varje sida av kroppen. Stark samanväxning av fläckar.
 
Många fel, helfärgade öron, få fläckar, sammanvuxna fläckar och nästan ett helt ålsträck.
Bild: Emma Almquist och Nathalie Månsén
 
 
Text: Emma Almquist
Källa och med utdrag från: Nordisk Kaninstandard

Mysteriet med pekingpäls

Pekingpäls är inte en egen pälstyp och en del säger att ordet är ett påhitt. Detta är ingenting man vill ha in i teddyaveln.Pekingpäls betyder överpälsat lejon. En lejonkanin med för mycket päls. Det är väldigt lätt att man tar fel på en teddy kanin och en ung kanin med pekingpäls eftersom de är väldigt lika. Fram tills den överpälsade kaninen är 2 år brukar de vara svårt att se skillnad på dem. Man kan se skillnad om man kollar på pälsen ovanifrån och även från sidan, man kan se att ryggpälsen är kortare och kan vara väldigt segvuxet och glest. Det är inte i samma kvalité som teddypälsen.

 Pekingpäls. Denna kaninen ser ut som en typisk lejonhuvad kanin unge, men den har alltså pekingpäls.
Tyvärr har vi inte fått tag en bild på när den är vuxen, så man ser utvecklingen.
Foto: Malin Hultman

 


Pekingpäls
Foto: http://tianskaniner.weebly.com/

 


Pekingpäls
Foto: http://tianskaniner.weebly.com/

 

Man kan även beskriva en överpälsad lejon/pekingpäls som en lejonkanin med förmycket kjol och man. Det är lätt att tro att kaninen med denna pekingpäls är mer lik en teddy kanin än en lejonhuvad kanin, men detta är alltså fel.
Att använda sig av just ordet peking i ett härstamningsbevis på en teddy kanin är någonting man ska akta sig för. Det kan vara väldigt förvirrande för människor som inte vet vad det är.

 

Teddy
Foto: http://tianskaniner.weebly.com/


För säkerhetsskull bör man vänta minst 1,5 år innan man avlar på en kanin om det finns risk för fällning, om man inte vet till 100% att båda föräldrarna är teddypälsade.

 Ena föräldern är teddy och andra lejon.
Foto: http://tianskaniner.weebly.com/

 

Teddy + Teddy = Teddy, det blir aldrig pekingpäls.
Lejon + Lejon = Här kan det bli ett ”teddy lejon”, dock inte på lejonhuvad dvärgvädur.
Teddy + Lejon = Ger sällan Teddypälsen utan blir ofta pekingpäls.

 

 

Text: Nathalie Månsén


Ullhårig (angora)

Angoran är ett exempel på en ullkanin och deras päls viktigaste egenskap är att producera ull av bästa kvalitet och största mängd. De faktorer som främst påverkar ullväxten är ljus och temperatur, ju kallare det är desto kraftigare och tätare blir pälsen. Under sommaren minskar både tätheten och längden något.

 

 

Ullen fälls inte av och måste därför klippas var tredje månad för att inte plåga kaninen. Av ullen kan man göra vackra hantverk som kan ställas ut i K på SKAF-utställningarna denna skala;

 

Uppställning, kreativitet           20p

Utseende och helhetsintryck     20p
Garnets kvalitet                         20p
Svårighetsgrad                          20p
Teknik, utförande                     20p

Summa                                    100p

 

Eftersom att en del av punkterna på skalan kan tyckas åsiktsgrundade så måste det alltid vara två domare med och bedöma produkterna.


Ullen ska täcka hela kaninens kropp och vara tät överallt. Ullen ska vara minst 7 cm lång efter en tillväxttid på 90 dagar. Detta gäller över rygg, sidor och buk. Viktigt är att ullen känns mjuk av den stora mängden täckhår, det är dessutom bra om den känns lite fet när man tar i den. De få täckhår som finns ska gärna ha krusig hårbotten för att öka kvalitén.

 

 

Angorans ull får inte vara tovig, speciellt inte på rygg och sidor. Dock får ”spindelväv” i bottnen förekomma eftersom det visar på att pälsen är ”mogen” och att några hår har lossnat.

 

Flera saker skiljer sig pälsmässigt för de ullhåriga honorna och hanarna. Hanar får lättare tovig päls än honor och hanar har fler täckhår än honor. Dessutom får ullhåriga kaniner fler och fler täckhår med åldern. När domarna bedömer kaninen tas hänsyn till kön och ålder.

 

Text: Emma Almquist
Foto: Anna Karin Åhsgren - http://www.valborexochangora.se/


Tidigare inlägg