bloglovin

Koksaltlösning

Bra att ha till hands för att skölja rinnande ögon eller rengöra mindre sår med. Natriumklorid (koksalt) löst i vatten - dvs. koksaltlösning, i koncentrationen 0,9% har samma salthalt som vi normalt har i kroppen (därför även kallad fysiologisk saltlösning). Tack vare att salthalten är densamma svider det inte när koksaltlösningen används som sårtvätt. För utförligare förklaring kan du läsa om osmos på internet.

 

På apotek finns det att köpa steril koksaltlösning i praktiska flaskor. Det kan vara bra att ha till hands i sårvårdsväskan. Men det är väldigt enkelt och billigt att göra på egen hand, och det tar inte heller många minuter!

 

koksaltlösning kanin

 

Gör såhär: Koka upp 1 dl vatten med 1 krm vanligt salt. Låt svalna.

 

Tvätta såret med en ren bomullstuss eller genom att hälla koksaltlösningen så att smuts spolas bort. Till ögonsköljning kan man använda en liten spruta eller pipett. Var försiktig så du inte petar kaninen i ögat.

 

Koksaltlösning är inget att spara utan gör ny när det behövs nästa gång. Detsamma gäller köpt koksaltlösning om du brutit förpackningen, det är inget att spara. I vatten som får stå växer det till bakterier och dem vill vi självklart undvika att få i sår och ögon.

 

Kom ihåg att kaniner döljer sjukdom väldigt väl. Är du orolig för din kanins hälsa - uppsök veterinär!

 

Text & Foto: Anita Ekman


Frostskador

Kaniner som bor utomhus utsätts för kalla vintrar och sträng kyla. De behöver inga uppvärmda utrymmen om de bor i bra burar som är dragfria och har gott om isolerande strö i sina krypin.
De är mycket mer härdigare mot kyla än mot värme. Om kaninen är sjuk eller det händer en olyckshändelse med vattnet kan kaninen lätt få frostskador.
Frostskador uppstår när en utekanin kommer i kontakt med vatten under riktigt kalla dagar. Vädurskaniner kan lätt råka doppa öronen i dricksvattnet om de finns skål. örontopparna kan då förfrysa, likaså om andra kroppsdelar blir blöta. Det är mycket sällsynd att en kanin fryser ihjäl.
 
 


Om ytterörat är frostskadat kommer huden att mörkna och torka ihop. Misstänker man frostskada ska man kontakta veterinär för en undersökning. Om det visar sig att det är en frostskada är det oftast försent att rädda. Då måste man operera bort den skadade vävnaden. Misstänker man en frostskada vid ett tidigt stadium är det viktigt att man inte värmer upp den för snabbt.

Har skadorna blivit infekterade brukar veterinären sätta in antibiotika och smärtstillande.
 
 


För att se till att detta inte händer är att ha kaninen i rätt typ av utebur och se till att den alltid har det torrt och rent i hela buren. Hålla koll runt vattenskålen och se till att den är konstruerad så att kaninen inte blöter ner sig när den dricker.
 

Kom ihåg att kaniner döljer sjukdom väldigt väl. Är du orolig för din kanins hälsa - uppsök veterinär!Text: Nathalie Månsén
Foto: Aynas BassiriInvärtes parasiter

Hos harar och kaniner förekommer parasiter framför allt i tarmen, men även levern. När man pratar om invärtes parasiter tolkar man det nästan direkt som ”mask i magen”, men detta är ytterst ovanligt. Då är det oftast springmask.
De vanligaste parasiterna är tarmcoccidie och nozematos som kan förekomma på flera ställen i kroppen.

 

Coccidios orsakas av coccidier av släktet Eimeria. Vissa sätter sig i tarmen och vissa i levern.
Parasiten smittas via avföring, foder och vatten, det är vanligare att kaniner smittas som sitter väldigt tätt och/eller hygienen är nedsatt. Det är större risk för smitta under regniga höst perioder då parasiterna överlever bäst i det fria under fuktiga och svala förhållanden.


Antingen blir det en akut infektion för djuret med kraftig diarré och snabb död eller en kronisk åkomma där djuret långsamt avmagrar och slutningen dör. Det ger också nedsatt aptit, kan förekomma leversvikt och gulsot. Coccidios syns inte alltid på kaninen.
Man diagnoserar detta via parasitundersökningar av träckprov eller vid obduktion.

 

Man behandlar coccidios med trimsulfa, det är antibiotika som organismen är känslig för. Eftersom parasiten inte utsöndras via blindtarmsavföring är självsmittan liten. Det är viktigt att åtgärda ev. miljöproblem.

 

Sjuk kanin

 

Sjukdomen som har det svenska samlingsnamnet nozematos och den är orsakad av Encephalitozoon cuniculi, en protozo som har njure och nervvävnad som målorgan men kan även infiltrera hjärtmuskulatur, lever och lungor. Denna smitta sker oftast via urinen men i fosterlivet kan ungarna bli smittade över moderkakan. De flesta smittas via boet och moderns urin. Parasiten kan även ligga latent i kroppen och kan förbli så, men även dyka upp när som helst.

 

Symptomen kan variera mycket eftersom den kan påverka många olika organ. Blir nervvävnad angripen kan symptomen vara av alla neurologiska slag som beteendeförändringar, balansrubbring, skakningar, epilepsianfall, förlamning osv. Det är vanligast att huvudet lutar vid balansrubbringar.
Blir njurarna angripna kan det leda till njursvikt med avmagring, ökad törst, urinavgång framförallt.
Även fostret i livmodern kan bli smittad och då fäster sig oftast parasiten i linsen i ögat och det leder till linsgrumlingar, tidigt i livet. Plötsliga dödsfall kan förekomma.

 

Detta är relativt svårt att diagnosera eftersom parsiten inte alltid utsöndras i urinen. Man kan ta ett blodprov och leta efter antikroppar mot parasiten, då vet man att parasiten finns men man vet inte till 100% att det är den som orsakar symptomen eftersom parasiten kan finnas där utan att kaninen blir sjuk.

 

Svårbehandlad. Finns antiparasitöra preparat som man kan testa men det är inte säkert att man ser en förbättring. Behandlingen är omdiskuterad och man är inte helt säker på att den gör nytta eller om djuret skulle ha tillfrisknat spontant. Denna behandling är lång. Om allvarliga balansrubbningar som hindrar djuret från att leva normalt, kraftiga förlamningar eller täta anfall bör djuret avlivas.

 

Får en kanin springmask har den blivit smittad via avföring. Ibland kan kaninen få det helt utan symptom men om det är en kraftig infektion blir det klåda runt analöppningen och kaniner kan bita sig själv så det blir sår samt ändtarmsframfall. Via täckprov kan man få konstaterat att kaninen har springmask.

Springmask är relativt svårbehandlat till följd av att parasiten urskiljs även i blindtarmsavföringen som kaninen äter upp. Då smittar dem sig själva hela tiden. Vill man försöka behandla finns det avmaskningsmedel att ge.

 

För att förebygga de flesta sjukdomarna på kaniner är det bästa sättet att utfodra och sköta dem på rätt sätt, immunförsvaret och motståndskraften utvecklas och ökar så att kaninen inte blir lika mottaglig för parasiter. Det är mycket viktigt att sköta hygienen i buren och se till att utstätta kaninen för så lite stress som möjligt.

 

Kom ihåg att kaniner döljer sjukdom väldigt väl. Är du orolig för din kanins hälsa - uppsök veterinär!

 

 Text och Foto: Nathalie Månsén


Tidigare inlägg