bloglovin

Förlossningskomplikationer

Kaniner är relativt "lätta" att föda upp men ibland händer det att honan får problem med förlossningen och då gäller det att veta vad man ska göra.

Kaninen är normalt dräktig i 30-32 dagar men det kan även vara någon dag mindre eller mer.
En förlossning går oftast relativt snabbt, runt 30 minuter och de kan få allt ifrån 2-3 ungar upp till 12 stycken.
 
 
Nyfödda ungar
Foto: Erika Svensson
 


Under själva dräktigheten kan det ibland hända att fostrena dör, händer detta inom 3 veckor kan kroppen ta hand om det själv och resorbera dem. Har det gått mer än 3 veckor kommer honan att abortera.

De vanligaste orsakerna till förlossningskomplikaioner kan vara bland annat övervikt, för stora/missbildade foster, för smalt bäcken, felpositionerade foster.
Värksvaghet kan också vara en orsak, detta är inte så vanligt på kaniner. Det innebär att kaninen har kalkbrist.
Stress förvärrar även situationen svårt för kaninen.
 
 
Foto: Utblickens kaniner
 


Symptom
Kaninen har värkar som sitter i länge men inte leder till någon förlossning, kaninen förlöser oftast på natten eller tidigt på morgonen så därför kan det vara svårt för ägaren att upptäcka detta.

Vid ett senare stadium kan man se blodig elle varig flytning från vaginan. Honan blir även trött och slutar äta.
 
 
Födsel
Foto: Martina HailjenVad ska du göra?
Märker du att honan har svåra problem bör du snarast kontakta din veterinärsklinik och förklara hur situationen ser ut. En veterinär kan med hjälp av röntgen eller ultraljud se hur ungarna ligger i magen. Vid ultraljud ser man om ungarna lever.

Upptäcker man förlossningssvårigheten tidigt kan man enkelt ge kalkdropp samt preparat som ser till att värkarna börjar.
Händer det ingenting då måste man göra ett kejsarsnitt. Om ungarna är döda är det bäst att ta bort hela livmodern och äggstockarna, en kastrering alltså. Då undviker man misslyckade dräktigheter i framtiden.

Kejsarsnitt ska inte i regel vara något problem om honan varit i hyfsad allmäntillstånd, dvs ätit och betett sig normalt. Självklart är det alltid en risk att söva smådjur. Är situationen allvarlig och kaninen är väldigt hängig och inte ätit på ett tag bör man vara medveten om att sövningen innebär en större risk - dock är det enda att göra.

Är ungarna döda kan det finnas en risk för infektion och då sätts antibiotika in.
Om honan avlider och ungarna lever kan man handmata ungarna, dock är detta väldigt svårt och krävande, det är svårt för ungarna att överleva utan mordersmjölk. Vet man någon som nyligen fått en kaninkull kan man testa om den honan tar emot ungarna, förutsatt att det är i någorlunda samma ålder.
 
Födsel
Foto: Martina Hailjen
 
 
Förebyggande
Avla inte på en kanin som har dåligt hull/överviktig/sjuk/har någon defekt eller annan liknande orsak.
Se till att kaninen är helt frisk, första kullen rekomenderas runt 8 månader. Det är alltid bra att ha en budget för veterinärskostnader vid en planerat kull, man vet aldrig om någonting kan gå snett.


Födsel
Foto: Martina Hailjen
 
 
Text: Nathalie Månsén © Kaninmagazinet 2015

Könsbestämning

Att könsbestämma sina kaninungar är för de flesta en klurig uppgift! 
Ett tränat öga kan se om det är en hane eller hona redan när kaninerna är något dygn gamla men runt
3 veckor brukar vara en bra tidpunkt för den oerfarna att börja kika!

Kaninernas kön ligger dolt, så för att se det måste man trycka fram det. Det går inte att könbestämma om man inte trycker fram könet. Man flyttar försiktigt skinnet som ligger ovanpå könet, drar skinnet framåt (försiktigt!) och trycker lätt mot magen. På så vis "öppnas könet upp" och du kan se om det finns ett steck ganska nära anus eller en prick längre ifrån anus. 

 Precis som vi människor alla är olika så är kaninerna också det. Vissa är väldigt svåra att tyda så då får man ha is i magen och vänta en vecka till innan man kikar igen.

Här nedan visar jag hur en hane och hona ser ut i 2 veckors ålder och 10 veckors ålder. 
Det röda strecket/pricken visar hur det syns att det är en hane eller hona i väldigt ung ålder, det är svårt att se men tittar man nära och noga så kan man tyda formerna.
 

 
 
 
HONA - HANE
10 veckor gamla och fullt utvecklade
 


Text och Foto : Malin Henriksson © Kaninmagazinet 2016 

Härstamningsbevis

Härstamningsbevis kan se ut hur som helst, efter egna önskemål eller precis som en stamtavla.Vad är härstamningsbevis?
Härstamningsbevis skrivs på kaniner som det ska avlas på men man har inte mål att ställa ut dem. De skrivs
även till kaninägare som inte avlar på sin kanin men det är roligt att ha. Det är oftast kaniner med fel
färg/teckning som får dessa. Kaninerna i frågan behöver inte vara renrasiga, utan kan skrivas på alla
kaniner. Härstamningsbevis förkortas även H-bevis
Vem som helst kan skriva härstamningsbevis. Det behöver alltså inte komma från SKAF som stamtavlor gör.
Man gör dem själv i det program man vill eller om man får låna en mall av en annan uppfödare.

Hur gör man härstamningsbevis?
Designen bestämmer man själv och kan göras hur som helst. Man brukar använda sig av olika program på
datorn till exempel photoshop, illustrator, word eller liknande. Man kan även skriva för hand. Att bifoga bilder
till härstamningsbeviset är alltid bra.
Innehållet brukar vara ras, färg, uppfödarens namn och adressuppgifter, gårdsnamn om det är registrerat,
födelsedatum, öronmärkning, fakta om kullen (hur många, hur många av respektive kön och olika
färgvarianter) och namn.
Sedan så skriver man härstamningen som brukar vara i två spalter, en för fadern och en för modern.
t.ex.:
Far – Mor
Farfar – Morfar
Farmor – Mormor

Vill man ha ytterligare längre bak kan man välja att ha med det, men det är inte nödvändigt.
Det ska även medfölja information om härstamningen så som färg, märkning, uppfödarens namn och adress och
även öronmärkning, champion poäng och stambokföringspoäng om det finns.
 
Text: Nathalie Månsén
 
 

Exempel på härstamningsbevis från uppfödaren Ninnih Hedblom:
 
 
 

Tidigare inlägg