bloglovin

Dvärgscheck

Danska: Dvaergscheck
Norska: Dvergschecke
Finska: kääpiöscheck

 

Dvärgscheck är den minsta formen av Scheckkaniner och härstammar från Tyskland där den blev godkänd som ras 2002. Det är alltså en ganska ung ras. I Sverige togs den upp 2007. Kaniner med färgad teckning är dock inte alls "unga", sådan teckning är känd sedan 1600-talet, Scheckanlaget är känt sedan 1700talet.

 

Antagligen avlade man vidare på teckningen på grund av att den är så vacker, vilket även gjorde den populär i kaninvärlden. I början avlade man säkert inte med en avelsplan, anlagsläran var inte tillräckligt utvecklad. 

 

Ska man avla på Scheckkaniner är det viktigt att ha risken för vitscheck i åtankte. Vitscheck bär på en deffekt som gör att de flesta sådana kaniner dör vid ung ålder.

 

 
Det viktigaste hos en Scheck är teckningen. Prickar, streck, fjäril med mera ska se ut på ett speciellt sätt, samt sitta på vissa platser. Inte undra på att folk kallar dem för konstverk!
 

 

Vid utställning

 

Poängskala 

 

Vikt    5
Rasprägel och tresentation    10
Kroppsform    20
Pälsens täthet    10
Pälsens kvalitet    10
Huvudets teckning och färg   20
Kroppens teckning och färg    20
Kondition och vård   5
Summa poäng    100

 

Viktskala


Ungdjur
För ungdjur anges en idealvikt i förhållande till åldern som ger 5 poäng.

 

Ålder i månader                 
4 intill 5 mån.                       1,0 kg
5 intill 6 mån.                       1,2 kg                                   
6 intill 7 mån                        1,4 kg                                     
max vikt                               2,0 kg

 

Vuxen
- 0,90 kg                            0p 
0,91 - 1,00 kg                     3p
1,01 - 1,20 kg                     4p
1,21 - 1,80 kg                     5p
1,81 - 2,00 kg                     4p
2,01 och högre                    0p

 

 


Utdrag ur rasprägel, kroppsform, päls, färg och teckning (Nordisk kaninstandard)
Öron
Öronen är jämnt behårade, bäres styvt upprättstående och skall ha avrundad överkant. Öronlängden skall harmoniera med kroppsstorleken.Öronlängden skall vara mellan 5,5 - 8 cm, ideallängden är 6,5 cm.
Huvud
Huvudets storlek skall hos såväl hanar som honor harmoniera med kroppsstorleken. Näspartiet skall vara kort.
Hakpåse
Hanar får ej ha hakpåse. Det får förekomma så kallat hakskägg. Detta är ett smalt hudveck.Honor bör inte ha hakpåse. Vid bedömning av hakpåse skall djuren sitta i upprätt ställning.
Ben
Frambenen är kraftiga, korta, brett åtskilda (som bär upp kroppen fritt från underlaget). Bakbenen är kraftiga raka och bäres parallellt med kroppen.

 

 

Färg
Teckningen är godkänd i färgerna svart, blå, havana, madagaskar, isabella, tvåfärgad svart/rödgul och tvåfägad blå/rödgul 
Grundfärgen är vit på alla varianter. 
Ögonfärg: enligt respektive teckningsfärg   
Klofärg: färglös

 


Huvudets teckning
Teckningen består av fjärilen, ögonringarna, kindfläckarna och öronfärgen. Fjärilen har vingar som skall täcka överläppen till mungipan. Från vingarnas samlingspunkt skall det inte för långa, avrundade hornet, sitta mitt på nosryggen. Ögonringen som omsluter ögat utan avbrott skall vara regelbundet oval. Kindfläcken sitter väl åtskild nedanför och något bakom ögonringen. Öronen är färgade i hela sin längd och färgen skall avgränsas så skarpt som möjligt vid öronroten.

 

 

Kroppens teckning
Teckningen består av ålstreck och sidofläckar.
Ålstrecket börjar vid öronroten och fortsätter över ryggen till svansspetsen utan avbrott. Ålsrecket skall vara så jämnt som möjligt med samma bredd från skulderbladen till svansroten. sidofläckarna sitter på sidan och på låren. De skall vara symmetriskt fördelade på båda sidorna. De enskilda fläckarna skall vara fria från varandra och tre till sju till antalet per sida. Enskilda fläckar på  buken svansens undersida och benens insida är inte fel.

 

Vanliga fel som medför poängavdrag
Smalt eller långsträckt huvud, något lång nosrygg, smalt nosparti. Öronen bågställda, så att de endast är sammansatta vid öronspetsarna. Öronen korsar varandra. Mindre avvikelser från idealtypen. Ett ojämnt ålsträck. Fläckar på andra ställen än beskrivet. Pigmentfri, köttfärgad läpp. Sammanväxta fläckar i sidoteckningen. För många eller för få fläckar i sidoteckningen. Många och/eller stora fläckar på buken, svansens undersida och lårens insida.

 

 

 

Text: Nathalie Månsén och Emma Almquist © Kaninmagazinet 2015
Foto: Kolartorpet.se
Källa: Nordisk Kaninstandard o "Raskaniner" av Åke Johansson


Lilla Wiener

Lilla Wiener

 

 

 

Danska: Lille Wiener
Norska: Liten Wiener
Finska: pieniwiener

 


Blå hane

 

Denna kanin kan sägas komma ifrån två olika länder. Arne Nielsen, Danmark, skrivs som upphovsman i Nordisk Kaninstandard. Men när Nielsen visade rasen 1990 framhölls det att det redan fanns en identisk holländsk ras vid namn Hulstlander. Därför finns det delade meningar om vilket som faktiskt är Lilla Wienerns hemland och flera som hävdar att rasen i själva verket borde heta Hustlander.

 

Rasen har avlats fram gengom att man korsade små Vita Wiener med stora vitblåögda Hermeliner. Avelsarbetet gick fort och redan efter två år kunde Nielsen visa upp Lilla Wiener.

 

Rasen är ganska ny och liksom det är med alla nya raser så tar det lite tid innan den har etablerat sig ordentligt. Ingrid och Peter Ahnelöv i Simrishamn föder framgångsrikt upp Lilla Wiener i blått sen något år tillbaka och sålde på LU 2012 avelspar till eventuella framtida uppfödare. 

 


Två lovande ungkaniner

 

Vid utställning

Poängskala

 

 

Färgade

Vita

Vikt

5

5

Rasprägel och presentation

10

10

Kroppsform

40

40

Pälsens täthet

10

20

Pälsens kvalitet

10

10

Färg

20

10

Kondition, vård och sundhet

5

5

Summa poäng 

100

100

 


Ungar hos familjen Ahnelöv, Blå

Viktskala

 

Ungdjur
Här anges den vikt som i förhållande till åldern ger 5 poäng

4 intill 5 mån    2,0kg
5 intill 6 mån    2,3kg
6 intill 7 mån    2,5-3,2kg
max vikt           3,5kg

 

Vuxen

-2,00kg              0 poäng
2,01-2,30kg       3 poäng
2,31-2,50kg       4 poäng
2,51-3,20kg       5 poäng
3,21-3,50kg       4 poäng
3,51 och högre   0 poäng

 

Utdrag ur rasprägel, presentation, kroppsform, päls och färg (Nordisk Kaninstandard)

Huvud
Huvudetskall harmonisera med kroppsstorleken. Hanens huvud är kraftigt med bred panna och nos. Käkarna är fylliga och nosprofilen är lätt böjd. Honans huvud är smalare än hanens.
Kroppsform
Kroppsformen är kort och bred med bred framkropp. Den är kraftigt byggd och har reslig kropp. Helhetsintrycket skall vara en kort, kraftig och kompakt kanin.
Päls
Pälsen skall vara något längre och grövre än den allmänna beskrivningen, men absolut inte sträv. När man stryker pälsen mothårs får den inte stå kvar lodrät utan att falla tillbaka. Pälsen skall vara fyllig.

 

Här syns den speciella Wienerpälsen i färgvarianten Blå

Färg
Rasen är godkänd i färgerna vit blåögd, viltgrå, mörkgrå, svart, blå och viltblå.
Bottenfärg: enl respektive grundfärg
Ögonfärg: enl respektive grundfärg
Klofärg: enl respektive grundfärg

 

Vanliga fel som medför poängavdrag
Mindre avvikelser från rasprägeln, idealtypen. Antydan till hakpåse hos honor, detta är diskvalificerande för hanar. Smalt huvud hos hanar och grovt huvud hos honor.
Framträdande skulderblad och svaga, tunna framben. Plant eller brant sluttande kors (ryggslut). 
En vek och finare kroppsbyggnad hos hanar. Utskjutande lår.
Olika färgfel enligt respektive grundfärg.

 

Text och Foto: Emma Almquist
Källa: Nordisk Kaninstandard och Raskaniner av Åke Johansson

 


Hermelin

Hermelin
Danska: Hermelin
Norska: Hermelin
Finska: Hermeliini

Hermelinen är Sveriges vanligaste utställningsras. Ca 30% av alla kaniner som ställs ut varje år är hermeliner. Det viktigaste för denna lilla ras är att den sitter vackert och att dess öron är korta och tätt sittande.

 

hermelin
Svart. Foto: Emma Almquist

 

Många tror att hermelinen är världens minsta ras, men den delar faktiskt den titeln med dvärgharen som får lov att vara ett hekto lättare för att få full poäng på vikten, men de har samma maxvikt. Dels på grund av sin storlek har denna ras blivit en populär bland yngre barn som har lättare att hantera ett mindre djur.

Rasen härstammar från England där den ställdes ut i Hull 1884. En engelsman är rasens upphovsman. Polish var namnet i England och rasen var då vit. Den blev sedan Dvärgharen. I Slutet av 1800-talet importerades Polish till Tyskland. Där arbetade man vidare på att utveckla rasen mot den typ vi har pa Hermelinen idag. De färgade och tecknade varianterna avlades fram i Holland och godkändes 1940.

 

Vit rödögd
Vit rödögd, foto: http://ninnih.se/

 

Vid utställning

Poängskala

 

Färgad och vit

Tecknad

Avvikande hårstruktur

Vikt

5

5

5

Rasprägel och pre

20

20

20

Kroppsform

40

20

20

Pälsens täthet

10

10

20

Pälsens kvalitet

10

10

20

Färg

10

10

 

Teckning

 

20

 

Färg & teckning

 

 

10

Kondition, vård & sundhet

5

5

5

Summa poäng

100

100

100

 

hermelin
Viltblå foto: http://ninnih.se/

 

 

Viktskala

Ungdjur
Här anges den vikt som i förhållande till åldern ger 5 poäng
4-5 månader       0,60-0,80 kg
5-7 månader       0,80-1,00 kg
max vikt                1,40 kg

Vuxna
-0,60 kg                  0 poäng
0,61-0,70 kg            3 poäng
0,71-0,80 kg            4 poäng
0,81-1,30 kg            5 poäng
1,31-1,40                  4 poäng
1,41 och högre       0 poäng

 

hermelin
Lutino shadow (gul med röda ögon), foto: http://ninnih.se

 

 

Utdrag ur Rasprägel och presentation, Kroppsform, Päls, Färg och Teckningar

Rasprägel och presentation
Hermelinen är en ras med sin egen profil, såväl vad angår kroppsformen som typen. De korta öronen framhäver det runda huvudet och ger tillsammans med den korta kroppen en välproportionerad helhet.
Öron
Öronen sitter tätt tillsammans och upprättstående, väl avrundade i spetsen och skall harmoniera med kroppsstorleken. Öronlängden får ej vara över 7 cm, de får ej vara för grova men ej heller så tunna och dåligt behårade att de får ett rosa skimmer.
Hakpåse
Hanar får ej ha hakpåse. Det får förekomma så kallat hakskägg. Detta är ett smalt hudveck.
Honor bör inte ha hakpåse. Vid bedömning av hakpåse skall djuren sitta i upprätt ställning.
Ben
Frambenen är kraftiga, korta, brett åtskilda (som bär upp kroppen fritt från underlaget). Bakbenen är kraftiga raka och bäres parallellt med kroppen.
Svans
Svansen är normalt utvecklad, väl behårad bäres an mot bakkroppen.
Päls
Rasen är godkänd i hårstrukturen normalhårad, rex, satin, fuchs och angora. Hos normalhårade föredrages kort hårlängd. Idealet är ca 2,5 cm.
Färg
Rasen är godkänd i envar i standarden beskrivna pälsfärger.

 

hermelin
Rexpälsad, madagaskar, foto:Josefin NilssonVanliga fel som medför poängavdrag:
Huvud och öron som inte harmonierar i storlek med kroppsstorleken. Öronen bågställda, så de endast är sammanställda vid spetsarna. Öronen korsande varandra. Lätt hopfällda öron. Tunna öron. Svagt behårade öron. Antydan till hakpåse. Dålig presentation.
Långsträckt kropp. Framträdande skulderblad, långa framben, lätt genomtramp, bakbenen ej parallella med kroppen. Utåtvinklade bakben. Något sned svans.

 

 

hermelin
Zobel blå, foto:Emma Almquist

 

Text: Emma Almquist


Tidigare inlägg