bloglovin

Intern utställning med Emma 22/4

S:t Hansgården i Lund är en fritidsgård som har ett 30 tal kaniner i sitt stall. Alla är renrasiga och många av riktigt god kvalitet. Kaninerna ägs av barn och ungdomar i åldern 10-19 år som varje dag kommer dit för att umgås med varandra och djuren. Jag är ordförande i fritidsgårdens kaninklubb och tillsammans med personalen kläckdes en dag en fräck idé. Eftersom att vi tycker att alla i stallet någon gång ska få chansen att uppleva en utställning bestämde vi oss för att anordna en intern utställning på gården, med riktig domare och allt annat därtill.

 

kaninmagazinet
Folksamling runt domarbordet där Kenn-Henri bedömde och berättade om kaninerna


Innan utställningen delades alla kaninägare upp i grupper för att vi skulle kunna hålla i allt arrangemang kring utställningen. Vi ville nämligen att dagen dessutom skulle bli en dag då även besökare utan kaniner skulle kunna få se hur en kaninutställning går till. Vissa fick hålla i café, andra i grill och en sista grupp fick ansvaret för själva utställningen. Till den gruppens uppgifter hörde att skriva bedömningskort för alla kaninerna, organisera bärarnas arbete, hantera sekretariatet och ta hand om domaren med mera. Eftersom att vi ville att allt skulle vara så likt en riktig utställning som möjligt var det viktigt att domaren var en ”riktig” utbildad domare med erfarenhet på området. När jag fick uppgiften av gårdens personal att fundera ut en passande domare var Kenn-Henri Nilsson den första jag kom att tänka på utan vidare betänketid. Jag har sett honom döma runt om i Skåne sedan jag var liten och i år var han dessutom chefsdomare på LU i Norrköping. För mig kännetecknas hans sätt att döma kaniner av att han faktiskt verkar tycka att det är roligt att hålla på med kaniner vilket är viktigt när man ska ge barn och ungdomar en positiv första inblick i utställningsvärlden. Vi ville dessutom ha någon som var duktig på att prata om kaninerna som döms och det hade jag erfarenhet av sedan tidigare att Kenn-Henri kunde göra mycket bra.

 

kaninutställning
Vänster; sekretariatbordet
Höger; Ibland sken solen någon minut


Efter många vändor med bedömningskort, vikter och allmän organisering var det superskönt att allt på utställningsdagen kom igång som det skulle. Alla kaninägare som kom för att hjälpa till gjorde precis vad de skulle och när Kenn-Henri ställde sig vid domarbordet visste de vad de skulle göra. Jag och min vän Agnes slog oss ner vid sekretariatbordet och sen var utställningen igång!

 

kaninutställning
Kenn-Henri med den holländska kaninen Xommi 93,5p

 

Kaninerna och deras ägare skötte sig superbra och runt domarbordet samlades kaninägarna och besökare för att höra varför just den kaninen skulle ha 18,5 och inte 19 p på kroppen, eller vad det nu var som gällde för stunden. Allt efter som dagen fortgick märkte jag att kaninerna fick fina resultat. Nära hälften av alla kaninerna hamnade på över 94p och vi fick två 95or. Det bör om bedömningarna även nämnas att vissa kaniner bedömdes snällt. Med det menas att vi inte nollade kaniner för fel så som dubbelhaka, felteckning och dyl, de fick istället bara poängavdrag. Detta gjordes för att barnen inte skulle avskräckas från utställningar, men samtidigt förklarades det att kaninen på en riktig utställning så skulle kaninen fått noll poäng och varför.

Dagen mycket lyckad på alla sätt utom möjligtvis vädret som bjöd på hällregn trots utlovad sol. Jag är jättenöjd och vill speciellt hedra alla kaninägare som gjorde utställningen möjlig. I poäng-topp hamnade en Alaska och en Perle Egern på 95p som båda berömdes som mycket vackra djur. Kenn-Henri berömde även att våra kaniner var så rena och snälla.

 

kaninutställning
Lilla Weinern Amigo, 94 p


Och så en liten slutkommentar;
Jag känner personligen att utställningar som denna, där endast juniorer tävlar, främjar utställningsorganisationen eftersom att barnen och ungdomarna inte lika lätt blir utslagna av erfarna storuppfödare med enorma tillgångar på djur. På så sätt blir upplevelsen ännu mer positiv och chansen att man är fast i intresset blir större. Juniorerna är framtiden, SKAF måste satsa på dem (också)!