bloglovin

Kaninhoppningens Klasser

Här hittar ni en kort presentation om de vanligast förekommande klasserna på SKHRFs officiella tävlingar. En klass måste ha 3 deltagande eller mer, detta gäller dock inte i miniklassen eller Längd och Höjd Ej Elit. Samtliga klasser, förutom Elit och Veteran, kan indelas i Ny om det är väldigt många som deltar. Om till exempel Medelsvår klass är delad och din kanin inte har tagit några uppflyttningspinnar så startar du i Medelsvår Ny. Lätt är den klass som väldigt ofta blir indelad i Lätt och Lätt Ny då det ofta händer att väldigt många kaniner deltar här.Mini
Miniklass dyker upp ibland på vissa tävlingar och där får de kaniner som inte fått någon uppflyttningspinne än starta. I miniklassen kan man heller inte ta några pinnar och man behöver inte vara medlem för att starta. Du behöver inte starta i miniklassen bara för att det är första gången för dig, du får starta Lätt med en gång om du vill. I mini får hindren vara max 24 cm höga och 30 cm långa och det finns 6 hinder. Här behöver du inte heller ha någon tävlingsbok om du inte vill förståss!

kaninhoppning miniLätt
Lätt är den första klassen man kan börja samla uppflyttningspinnar i och här får hindren vara max 30 cm höga och 45 cm långa. Banan innehåller minst 8 hinder

kaninhoppning lättVeteran
Veteran har samma regler som i lätt klass, förutom att här finns det korregeringar och är för äldre kaniner som inte klarar av klassen de tidigare har tävlat i. Kaniner som har fyllt 6 år och har klassat upp sig till Svår i någon klass har rätt att tävla i Veteranklassen. Innan du kan starta din kanin i Veteran måste du veteran-registrera den och då kan du inte tävla kaninen i den ordinarie klassen mer.

Medelsvår
För att gå från Lätt till Medelsvår behöver din kanin 3 pinnar och här är hindren aningen högre, nämligen 38 cm höga och 65 cm långa. Banan innhåller minst 10 hinder. Här stöter man också på korrigeringar för första gången.

kaninhoppning medelsvårSvår
För att gå från Medelsvår till Svår behöver din kanin även här 3 pinnar. Svår är den näst svåraste klassen och här måste din kanin vara registrerad. Om du inte hinner få ditt registreringsnummer innan tävlingen så kan du anmäla din kanin som "nyreg". Då vet den som skriver startlistor och protokoll att du har registrerat kaninen, du har bara inte fått ditt reg. nummer än. Här är hindren 45 cm höga och 80 cm långa. Banan innehåller minst 10 hinder.

kaninhoppning svårElit
Från Svår till Elit behöver man hela fem pinnar för att få byta klass. I Elit är hindren 50 cm höga och 80 cm långa och banan innehåller minst 12 hinder. När din kanin har klassat upp sig till Elit så måste du elitregistrera den, och det gör du till förbundet och till den personen som tar han om alla registreringarna. Där meddelar du i vilken kanin det handlar om, kaninens registreringsnummer och i vilken gren den har blivit elitklassad samt vilket datum det skedde. I Elit klass får man placeringar precis som i de andra klasserna med istället för uppflyttningspinnar tävlar man om något som kallas cert. Mer om vad cert är och hur det går till får du läsa i en annan artikel.

kaninhoppning elit

 

Text och Foto: Maria Frykstedt © Kaninmagazinet 2012

Trackback