bloglovin

Klassindelningar på utställning

När en ska anmäla sig till en utställning ska det anges i vilken klass ens kanin/kaniner tävlar i. Detta görs uppe till höger på anmälningsblanketten. Klasserna som vi har i Sverige idag är A-M (inte J).

 

Varje klass tävlar för sig själv. Det det blir alltså väldigt många av vinnare på de stora utställningarna när alla eller nästan alla klasser finns representerade.

 

 

kaninutställning

 

 

Klass A: Vuxna djur

Kaninen skall vid bedömningen vara minst sex månader gamla. Denna klass kan delas in i stammar, grupper och enskilda djur.

 

  • Stam består av en hane och två honor.

 

  • Grupp består av antingen tre hanar eller tre honor.

    Båda sorterna måste innehålla ras-, färg-, teckning- och pälsstrukturvariant med undantag för vilt-färgerna, de kan förekomma flera stycken i samma grupp/stam. Zobel- och silverteckning av olika nyans får förekomma på samma sätt som vilt-färgerna. 

  • Enskilda djur tävlar en och en mot varandra och stammar/grupper.

 

 

Klass B: Ungdjur

Kaninen skall vid bedömningen vara minst fyra månader gamla. Vid 6 månaders ålder får man själv bestämma om man vill ställa kaninen i klass A eller B. Detta beror på hur vuxet djuret ser ut och hur bra det har hunnit anpassa sig till viktskalan.

Denna klass kan delas in i samma delar som klass A.

Här bedöms främst rasprägel och presentation medan hänsyn tas till att kropp och päls inte är riktigt färdigutvecklade ännu.

 

 

Klass D: Avkastningsbedömning

I denna klass tävlar honor med ungar. Vikt läggs på att honan är i god kondition och att ungarna är vid god hälsa och "jämna". Jämnheten gäller båda storlek och färg, endast tecknade honor får ha både enfärgade och tecknade ungar i samma kull.


Ungarna får inte vara yngre än sex veckor.

 

 

 

 

Utöver huvudklasserna så finns:

C – Enskilda djur som tävlar i konkurrens med varandra

E
– Familjegrupp (mor eller far med minst fem avkomlingar)

F
– Kollektioner (fyra djur, båda könen skall förekomma)

G
– Elitgrupp (fyra djur oberoende av ras och ålder)

H
– Enskilda djur (rasvis tävlan)

I
– Enskilda djur (konkurrens utan bedömningskort, fem djur tas fram i taget och bedöms, den bästa blir kvar på
bordet, fyra nya tas fram och den bästa blir kvar osv)

K
– Produkter (framställda handarbeten, dessa har beskrivningar och läggs fram på speciella vis)

L
– Klass A, B, C och F ingår i samma grupp.

M
– Ungdjursgrupp, sex till tolv veckor gamla.

 

 

Ibland finns även möjlighet att få sin kanin bedömd utom tävlan, alltså att kaninen inte tävlar i någon klass men ändå får ett bedömningskort. Anmälningsavgiften är då lägre och kaninen får kanske sitta i sin egen transportlåda under dagen.

 

 

Text och foto: Emma Almquist © Kaninmagazinet 2013


Senast uppdaterad: Januar 2016 av Anita Ekman

 

Trackback