bloglovin

Allmänt om djurskyddslagar

Länssyrelsen och Jordbruksverket har hand om djurskyddet i Sverige. Det är jordbruksverket som har gjort lagarna om hur vi som kaninägare ska ta hand om kaninerna på ett bra sätt, exempel minsta måtten på burar.

 

djurskyddslagar
Foto: Linnea Sandberg

Om man misstänker att en person missköter sina djur kan man lämna in en anmälan till länsyrelsen eller polisen. Det kommer att göras en inspektion av länstyrelsen och om det inte är någonting som är misskött och allt är i sin ordning behöver man inte betala någonting. Men om det skulle vara misskött, får man en tid på sig att åtgärda detta och när länstyrelsen kommer tillbaka på en ny inspektion får man betala den. Det kan kosta flera tusen. Sköter man sina djur och har alltid i sin ordning behöver man inte oroa sig för detta.

 

Mer om burmått kan du läsa mer om här och olika typer av burar här.

 

Buren ska vara fyllt med ett stömedel, spån, halm, torv etc. (Mer om burmaterial kan du läsa om här.)
De ska alltid ha tillgång till fräscht vatten och hö. De bör även ha tillgång till gnagmaterial, pinnar.
Bor kaninen utomhus och det är minusgrader ska de få uppvärmt vatten minst 2 gånger per dygn och kaninen ska ses till minst en gång per dygn. Hö bör placeras i en höhäck.

 

Har du kaninerna/ kaninen i ett kaninstall ska luften vara fräsch och inte lukta ammoniak. Likaså gället en vanlig kaninbur. Kaninen får tillfälligt utstättas för ammoniak över 10 ppm och koldioxid 3000 ppm.

 

Man får inte avla på djur som man vet med dig har defekter, exempel bettfel. Kaninungarna ska stanna hos mamman så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Rekomenderad ålder är 6 veckor, kaninavelsföreningen rekommenderar att de ska vara minst 8 veckor. (Allmänt om kaninavel)

 


Foto: Aynas

 

När man säljer kaniner så skall man skicka med ett faktablad med information om kaninen och skötsel. Om man driver en yrkesmässig försäljning av kaniner sla man göra en skriftlig anmäkan till länstyrelsen innan verksamheten påbörjas/förändras. Man föder alltså upp kaniner med syftet att sälja dem. Eller att man på ett år har fler än 6 kaniner för tillexempel inhyrning eller att man hyr ut fler än 6 kaniner eller omplacerar.

 

Man får även inte märka sina kaniner själva med tatueringstång längre. Detta skall en veterinär göra. Kostar mellan 100-500kr per djur. Chipmärkning får göras av dem som har gått en godkänd utbildning. Ringmärkning kan vem som helst göra, ringar finns att beställa på Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund.

 


Foto: Maja Watz

 

Mer att läsa:

Villkor och allmänna råd (L80), Djurskyddslagen (1988:534), Djurskyddsförordningen (1988:539), Transport av levande djur (DFS 2004:10), Operativa ingrepp (DFS 2004:14)

http://www.sjv.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000892/DFS_2005-08.pdf

http://www.sjv.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000907/DFS_2006-09.pdf

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880539.htm

 

Text: nathalie Månsén

Trackback