bloglovin

Utom tävlan

Utom tävlan innebär att du får starta i klassen men tävlar inte om någon uppflyttningspinne eller pris. Utom tävlan får inte kosta mer än 10 kr och kaninen räknas inte med i resultatlistan men står med på protokollet.

Du kan till exempel hoppa utom tävlan i svår om din kanin är elitklassad men av någon anledning inte klarar att starta i den klassen. Du får tävla din kanin utom tävlan i svår och sedan på nästa tävling hoppa elit om du vill det men du kan aldrig hoppa utom tävlan i en högre klass än din kanin är klassad i. Att starta utom tävlan i en lägre klass är perfekt om din kanin till exempel har varit sjuk eller om din hona behöver komma igång efter en kull.
Är du inte medlem utan tävlar bara i mini klassen får du starta utom tävlan i lätt klass en gång för att prova.

En domare kan hoppa sin kanin utom tävlan i den klass denne dömer och låta en annan domare döma dem då, även om kaninen vanligtvis skulle ha startat i den klassen.


Text och Foto: Maria Frykstedt
Trackback