bloglovin

Rabbit Viral Haemorrhagic Disease

Kaningulsot/RVHD

 

RVHD är en mycket smittsam sjukdom som ofta leder till döden. Den är vanlig hos både tamkaniner och vildakaniner. Första gången sjukdomen kom i Sverige var 1990 på Gottland, då flera kaniner avled. Idag kan man vaccinera sin kanin mot gulsot.

 

Denna sjukdom visade sig första gången i Kina, runt 1984. Idag har man fått den i de flesta europeiska länderna och Mexico. Viruset klarar kyla bättre än värme. Är det en typisk sommar i Sverige kan den leva upp till 105 dagar och är det lite kyligare, 1-4 grader kan den leva i 225 dagar.

 

Det finns många sätt detta virus kan sprida sig på. Via direktkontakt, saliv, urin, avföring, gräs, foder, kläder, hö, via princip allt. Det är oklart om det kan smitta via luft.

 


freedigitalphotos.net

 

För att undvika att få smittan ska man inte plocka gräs där man vet att det finns vildakaniner, gräset kan vara smittat och den risken vill man inte ta. Man ska även undvika att ha kaniner i betesburar där det finns vildakaniner som kan komma i kontakt med dem.

 

När det gäller vaccination ska den ske årligen. Om du får ungar efter en vaccinerad mamma ska en vaccination ges vid 12 veckors ålder och sen årligen.
Om du får ungar efter en ovaccinerad mamma ska de få en spruta med 6-8 veckors ålder, igen vid 12 veckor och sedan årligen.

 

 

kaningulsot
Foto: Maja Watz

 


Det finns olika symtom för detta virus:
- Kaninen kan dö utan att ha visat några symtom.
- Kaninen får feber, vill inte äta eller röra sig, flämtar, kramper, skrik, blodig nos och blå färgade slemhinnor. De dör oftast efter 1-3 dagar.
- Kaninen blir sjuk och äter inte, får även feber. Efter 2-3 dagar blir kaninen frisk och blir immun mot kaningulsot.

 

Är din kanin smittad ska man kontakta Statens veterinärmediciniska anstalt. Det är viktigt att man isolerar kaninen från andra djur och man brukar även obducera dessa kaniner.

 

Om din kanin varit smittad och är en hopp- och eller utställningskanin ska den varit frisk i minst 2 månader.

 

Kom ihåg att kaniner döljer sjukdom väldigt väl. Är du orolig för din kanins hälsa - uppsök veterinär!

 

Text: Nathalie Månsén

 

Denna artikel är läst och godkänd av Gunnel från Djurkliniken Roslagstull.

Trackback