bloglovin

Burinredning

Som du kan läsa om i artikeln om burstorlekarså finns det vissa regler för hur stor din kanins bur måste vara. Det finns dock mycket mer som du måste tänka på när det gäller din kanins boningsplats. Jordbruksverket har satt upp vissa regler för hur det måste se ut i kaninens bur/box, eller som de skriver, utrymmet där kaninen hålls. Alla citat i artikeln kommer från jordbruksverkets hemsida.

 

 

Stimulerande miljö

”Eftersom kaniner har ett behov av att bygga bo ska djuren ha tillgång till material som går att fläta samman.”

Utöver behovet att bygga så har kaniner även ett medfött behov av att gräva och sysselsätta sig för att inte bli uttråkade. Ett bra och enkelt sett att se till att de kan få dessa behov tillfredställda är att ha halm eller liknande i buren.

burinredning kanin
En stimulerande miljö med hus, halm, pinnar och bladgrönt
Foto: Cornelia Andersson

 

 

Sitthylla
”Kaniner behöver både möjlighet att hoppa omkring och att gömma sig för att må bra. I kaninens bur eller annat utrymme ska det finnas en hylla som djuren dels kan sitta på, dels gömma sig under.”

Sitthyllan kan vara taket av ett hus och den ska vara så stor att alla kaniner som bor i buren ska kunna sitta på den samtidigt. Kaninerna måste också kunna komma in under den och gömma sig.

 

sitthylla kanin
Hus finns i många varianter och de flesta kan även användas i utehagen

Foto: Emma Almquist

 

 

Gnagmaterial

”Kaniners tänder växer under hela livet. För att tänderna inte ska bli för långa måste djuren ha möjlighet att slipa dem. Detta är anledningen till att kaniner alltid ska ha tillgång till gnagmaterial...”

I kaninens bur måste det alltså alltid finnas något som tillåter kaninen att slipa sina tänder. Detta kan vara t.ex. pinnar, bark, hö eller andra träbitar.

 

 

burinredning kanin
Pinnar är bra för sysselsättning och såklart för kaninens tänder

Foto: Lina

 

Kaniner ska dessutom hållas i en "för sysselsättning berikad miljö". En sådan bör innehålla "material och anordningar att klättra på, hoppa upp på eller krypa under eller foderanordningar som stimulerar födosöksbeteende. Grävande djur bör ha grävmöjligheter...". 

 

Där slutar jordbruksverkets krav på hur det ska se ut i buren. Utöver detta måste du såklart ha en matskål och en vattenflaska eller vattenskål. Vissa föredrar dessutom att ha en höhäck till kaninens hö så att det inte blir smutsigt. Tänk också på att det är roligt för din kanin om du gömmer små godbitar på oväntade ställen, så som små persiljabuketter som hänger från taket. Kom ihåg att gömma överraskningarna på ställen där kaninen inte kissar eller bajsar på dem.

 

 

burinredning kanin
Bur med bland annat sitthylla, hus och höhäck
Foto: AkaiTsuki

 

 

Text: Emma Almquist

Jordbruksverkets kaninregler: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/andrasallskapsdjur/kaniner.4.62af51191240430af4d80002643.html

Trackback