bloglovin

Dispens

Dispens kan beviljas för att en kanin som inte har en godkänd stamtavla ska kunna stambokföras.

 

Det kan till exempel röra sig om en kanin som är viktig i ett avelsprojekt för att få fram en ovanlig färg, teckning eller pälstyp. Det kan även vara en importerad kanin eller en som har luckor i stamtavlan men ändå är en bra rasrepresentant. Om kaninen går igenom en utställning kan man skicka in och ansöka om dispens. Blir den beviljad kan kaninen stambokföras.

 

 

dispens kanin
Foto: Aynaz Bassiri

 

 

Tanken är att tack vare denna möjlighet kunna ge de ovanliga raserna, färgerna och pälstyperna ett undantag. De raserna som de finns ett fåtal individer kvar av och vars gener är viktiga att föra vidare. För dispans är givetvis inte något som beviljas hur som helst eller till vilken kanin som helst. Man ska inte använda detta bara för att stamtavlan inte är fullständig (satsa alltid på avelsdjur med fullständig stamtavla). Dispens skall ses som en sista utväg.

 

Kaninen måste vara rastypisk och ha en godkänd teckning och färg. Den måste varit utställd i klass A, innan du kan skicka in dispensansökan. När kaninen har fått ett poäng du vill stambokföra den på, skickar du in bedömningskortet och stamtavlan till riksstambokföraren tillsammans med ett brev som förklarar  varför du vill ansöka om dispens för denna kanin. I princip: vad dina avelsmål är och den specifika kaninens roll i att uppnå dessa. Samtrycker riksstambokföraren får kaninen dispens och den blir stambokförd.

 

 

dispens

 

 

Text: Nathalie Månsén © Kaninmagazinet 2013


Senast uppdaterad: Januari 2016 av Anita Ekman 

Trackback