bloglovin

Kaninpest – myxomatos

Kaninpest är varje kaninägares mardröm eftersom att sjukdomen inte går att behandla och ofta leder till en smärtsam död. När man medmetet planterade in sjukdomen i Frankrike på 50-talet så började den spridas ut över Europa.

 

Det som i alltså i början var tänkt att kontrollera mängden vildkaniner blev en sjukdom som hotar våra tamkaniner. Viruset sprids oftast genom de blodsugande insekterna som sitter på smittade kaniner och som sprids ut i naturen där sådana djur varit. En ovanligare smittväg är direktkontakt med en sjuk kanin. Än så länge är smittan främst begränsad till de södra delarna av Sverige men även på Gotland och upp mot Göteborg.

 

 


Symptom för myxomatos är bland annat feber, allmän svullnad i ansikte, mjölkaktigt tårflöde, svullna könsdelar, knutor i huden, slöhet, feber och nedsatt eller helt upphörd aptit. Om du misstänker att din kanin har kaninpest ska du isolera den från andra kaniner, kontakta veterinär och om du eventuellt får bekräftat att det är kaninpest så bör du även kontakta kaninföreningar i närheten så att de vet att smittan finns där du är. Kaninpest kan inte behandlas eftersom att det inte finns effektiva behandlingar mot virus. Det en veterinär kan göra för kaninen är sådant som att se till att den får i sig mat och ge smärtstillande, eller låta den somna in.

Viruset kan överleva i miljön i några veckor eller månader. Kaninloppor kan bära på viruset flera månader och det kan övervintra i t.ex. slem från en sjuk kanin.

Det bästa man kan göra för att skydda sin kanin är att vaccinera den två gånger årligen. Vaccinationen ger inte 100 % skydd, men hjälper kaninen mycket om den skulle smittas. Är kaninen inte vaccinerad kan man helt enkelt undvika att ha den utomhus eller så bör man vara helt säker på att det inte finns kaninpest där man bor.

 

 

Kom ihåg att kaniner döljer sjukdom väldigt väl. Är du orolig för din kanins hälsa - uppsök veterinär!

 

Text och foto: Emma Almquist © Kaninmagazinet 2013

Trackback