bloglovin

Gener sitter i par

Vi har tidigare nämnt att en unge får hälften av sina gener från mamma och andra hälften från pappa. Kaniner liksom vi människor är diploida vilket betyder att vi har ett jämt antal kromosompar. Kromosomerna sitter nämligen i par vilket vi ska gå in på mer i denna artikel.

 

Varför AA och inte bara A?

I exemplet här kommer jag gå in på lite färggenetik då färg är ett perfekt sätt att visa genernas inverkan. En färgkod består av flera bokstäver (som beskriver olika gensekvenser) som påverkar vilken färg en kanin får. En sådan färgkod skrivs exempelvis:

 

AA BB CC DD GG = viltgrå färg

 

 

Varför skriver vi då AA och inte bara ett enkelt A?

Detta beror på att generna sitter i par (liksom kromosomerna), så kallade genpar. Ett ”A” kommer från mamman och det andra ”A:et” i paret har ungen ärvt från sin pappa.

 

Nu går vi händelserna lite i förväg. För att förstå sambandet mellan kromosomer och gener så är det bra att gå tillbaka och läsa artikeln ”Cellen, kroppens byggsten”.

 

Varje art har ett bestämt antal kromosomer. Nedan kan du se antalet kromosomer för olika arter:

Människa – 46st kromosomer (23st kromosompar)

Kanin – 44st kromosomer (22st kromosompar)

Hare – 48st kromosomer (24st kromosompar)

 

En kromosom i varje par har ungen fått från sin mamma och den andra kromosomen från pappan. Kromosomen består ju i sin tur sedan av gener. Ena ”A” genen sitter på den ena kromosomen, och det andra ”A:et” sitter på den andra kromosomen. A och A är samma gen och sitter därför på samma plats på kromosomen. Locus är ett finare ord för ”plats på kromosom”.

A genen sitter på samma plats på de båda kromosomerna. Plats på kromosom heter med ett finare ord locus. Gener som sitter vid samma locus är alleler till varandra = de är varianter av samma gen.

 

 

Inom färggenetiken kommer man ibland prata om ”A locus”. Då pratar man oftast om vilka ”A” gener som kaninen bär på (har i sin färgkod). I exemplet ovan har kaninen ”A” och ”A”. Senare kommer vi gå in på variationer av ”A” genen. En del kaninen kan därför bära ”A” och ”a” exempelvis. Detta kommer vi gå igenom i senare artiklar.

 

Liten ordlista

Locus – plats på kromosom där en viss gen finns. Ett locus, flera loci.

Allel – Gener som sitter på samma locus (exempelvis A generna, AA) är alleler till varandra. Allel = genvariaant, ex. A och a.

 

Vi ska gå närmare in på några av orden senare.

 

 

Text och foto: Sandra Magnusson © Kaninmagazinet 2014


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback