bloglovin

Inavel IX - Avel och selektion

Detta är den åttonde delen i följetången om inavel. Föregående delar har handlat om olika begrepp som används då man pratar om inavel. Tanken är också att du ska ha fått dig en bild av vad som sker på gennivå då vi inavlar.

 

Avel och selektion

Det är inte bara inavel som minskar den genetiska variationen. Även vår avel och den selektion vi gör minskar den genetiska variationen. Dock ska man komma ihåg att selektion inte minskar den genetiska variationen lika snabbt som inavel.

 

Selektion

Endast djur med önskvärda egenskaper får para sig.

Det är vi som bestämmer vilka djur vi vill ska gå i avel och selekterar (väljer ut) dessa djur.

 

Hur minskar selektion den genetiska variationen?

Jo, genom att vi endast väljer ut de djuren vi vill avla på går arvsanlag (gener) förlorade.

 

Se till bilden nedan. Säg att unge 2 kommer gå vidare i avel och få en kull. Som du vet får ungen endast hälften av föräldrarnas gener. Tittar man på syskonen har de ju också fått hälften från vardera föräldern men de har fått gener som inte unge 2 fått från sina föräldrar.

 

 

När vi endast väljer att avla på unge 2 och inte de andra ungarna går därför ex. den röda genen förlorad då ungen inte bär denna gen. En individ kan inte ärva ner gener som den själv inte har, till sina avkommor. Denna gen kan därför inte ärvas ner när unge 2 får sin kull. Hade vi däremot valt att avla på unge 1 hade ungarna efter denna individ kunnat få denna gen, men unge 1 saknar ju gener som unge 2 och unge 3 har. Om man vill få med alla gener skulle man därför behöva låta alla ungarna få en kull när de är gamla nog – men så fungerar inte vår avel. Vi selekterar (väljer ut) vilka djur vi vill ska gå i avel utan att ibland tänka på följderna av våra val.

 

Då gener gå förlorade minskas därför antalet varianter av gener (alleler) = den genetiska variationen minskar.

 

Selektion ger alltså samma följder som inavel men det tar mycket mycket längre tid och ofta kommer nya genvarianter (alleler) till genom parning mellan djur som inte är släkt med varandra. Förlusten av genetisk variation går mycket fortare när vi inavlar då fler gener går förlorade än vad som sker vid selektion med djur som inte är släkt med varandra (ex ovan).

 

 

Då en del gener kommer i dubbel uppsättning när vi inavlar försvinner fler genvarianter (alleler):

Ungen i bilden här bredvid är inavlad. Den har fått den blå genen i dubbel uppsättning.

 

Jämför man den inavlade ungen i exemplet här brevid så har den tre olika alleler som den kan ärva vidare till sina avkommor i sin tur.

 

Ser man till unge 2 i exemplet ovan så har den fyra stycken olika alleler och kan alltså ärva ner 4st olika alleler till sina avkommor.

 

Således går fler gener förlorade då en inavlad individ har färre alleler (olika gener) som den kan ärva vidare till sina avkommor.

 

Fler genvarianter (alleler) går alltså förlorade när vi inavlar.

Kom ihåg att detta är en väldigt förenklad bild av verkligheten. I verkligheten kan det röra sig om tiotusentals fler förlorade varianter av gener (alleler) då vi väljer att inavla jämfört med ej inavlade individer. 

 

Vill du läsa mer om inavel och genetik hittar du föregående artiklar här!

 

Text och bild Sandra Magnusson © Kaninmagazinet 2014


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback