bloglovin

Ras-special

 
 
 
Belgisk Jätte
Tysk Jättescheck
Fransk Vädur
New Zealand Red
Hotot
 
 
 
Japaner
Belgisk Hare
Alaska
Lilla tysk Vädur
Rhinsk Scheck
 
 
 
Satin
Angora
Satinangora
Rex
Jamora
Lejonhuvad kanin
 
 
 
 
 
Sachsengold
Holländsk Kanin
Perle Egern
Lilla Havanna
Engelsk Sheck
Lilla wiener
Lilla Chinchilla
Tan
Lilla Silver
Schwarzgrannen
 
 
 
 
 
Dvärgvädur
Hermelin
Dvärgscheck
Dvärghare
 
 
 
 
- Här kan du läsa kaninägares erfarenheter av olika raser! -
 
 
Foto:
Stora/jätteraser/avvikande hårstruktur: Sanna Snaula Storm
Medelstora och Småraser: Sanna Snaula Storm, Martina Hailjen
Dvärg raser: Sanna Snaula Storm